en
Neprehliadnite


Parkovanie motorových vozidiel v centre mesta bude od mája platené.

Parkovanie motorových vozidiel v centre mesta bude od mája platené.

Dňa 1.5.2016 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 9/2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa. V súvislosti s tým Vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky.

Čo je cieľom zriadenia zóny s plateným státím?
V zóne s plateným státím bude státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov. Prvoradým cieľom zriadenia zóny s plateným státím je regulovať státie motorových vozidiel v centrálnej zóne, obmedziť celodenné parkovanie v centre mesta, a tak umožniť bežnému občanovi zaparkovať aj v dopravnej špičke v blízkosti úradov a inštitúcií. Nemenej dôležité je zvýšenie bezpečnosti chodcov a ochrana rekonštruovaných chodníkov pred nežiaducim parkovaním.

Aký bude rozsah zóny s plateným státím a kde je možné parkovať mimo zóny?
Za zónu s plateným státím je považované Námestie slobody vrátane ulíc Bernolákova, Osvety a Andreja Kmeťa. Mimo zóny budú môcť motorové vozidlá parkovať bezplatne na záchytných parkoviskách na uliciach Spojná a M. R. Štefánika („pod pascou“).

Kedy bude parkovanie spoplatnené a kedy sa bude môcť v zóne parkovať bezplatne?
Dočasné parkovanie osobných motorových vozidiel v zóne s plateným státím bude spoplatnené v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 15:00 hod. Mimo vyhradených dní a určeného času bude možné parkovať v zóne bezplatne. Časový úsek plateného parkovania je v porovnaní s minulým obdobím zúžený na nevyhnutný čas, keď je v centre mesta v dopravnej špičke potrebné vytvoriť priestor na parkovanie. Do 9:00 hod. a po 15:00 hod., keď sú ešte dostupné úrady a inštitúcie, je možné parkovať bezplatne.

Akým spôsobom bude parkovanie spoplatnené?
Hodinový poplatok za dočasné parkovanie bude možné na rozdiel od uplynulých období uhradiť zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate, ktorý bude umiestnený v centrálnej zóne, a tiež pohodlným a cenovo výhodným spôsobom – prostredníctvom SMS. Ďalšia možnosť bude zakúpiť si ročnú parkovaciu kartu.

Aká bude výška poplatku za dočasné parkovanie v zóne s plateným státím?
Výška poplatku za dočasné parkovanie pri zakúpení parkovacieho lístka v parkovacom automate bude 0,50 eur/hod. a pri úhrade parkovacieho poplatku prostredníctvom SMS 0,35 eur/hod. Ročná parkovacia karta bude prenosná medzi vozidlami a vodič si ju bude môcť zakúpiť za poplatok 300,00 eur v Informačnom centre mesta Nová Baňa a v klientskom centre MsÚ. Poplatok za parkovaciu kartu platnú od 1.5.2016 do konca roka 2016 bude 200,00 eur. Vyšší poplatok za ročnú parkovaciu kartu odzrkadľuje snahu obmedziť celodenné parkovanie v centre mesta.

Budú platiť za parkovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím?
V zmysle VZN Mesta Nová Baňa č. 9/2015 bude môcť v zóne s plateným státím bezplatne parkovať motorové vozidlo označené parkovacím preukazom, ktorý sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

Kto bude prevádzkovať parkovacie miesta a kto je poverený dozorom nad dodržiavaním VZN?
Mesto Nová Baňa poverilo prevádzkou parkovacích miest Technické služby mesta Nová Baňa. Dozorom nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa sú poverení príslušníci mestskej polície.

Podrobné informácie o postupe pri zakúpení parkovacieho lístka v parkovacom automate a o postupe pri úhrade parkovacieho poplatku prostredníctvom SMS, ako aj grafické vymedzenie zóny s plateným státím, budú ďalej zverejnené na stránke mesta.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800