en
Neprehliadnite


Zber triedených zložiek ZKO

Zber triedených zložiek ZKO

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú verejnosti , že v zmysle Kalendára triedeného zberu na rok 2016, budú vykonávať zber triedených zložiek zmesového komunálneho odpadu nasledovne :

30.marca – streda – zber plastov
31.marca – štvrtok – zber papiera
01.apríla – piatok – zber skla a kovov

 

Žiadame občanov aby vytriedené zložky určené k odvozu umiestnili maximálne 1 meter od miestnej alebo účelovej komunikácie, mimo dosahu elektrického vedenia z dôvodu optimálnej , efektívnej a bezpečnej nakládky.
Odpad je potrebné vyložiť v daný deň zberu do 7.00 hod. Odpad umiestnený neskôr a vo väčšej vzdialenosti nebude odobratý.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800