en
Neprehliadnite


Do práce na bicykli

Do práce na bicykli

Chodievate pravidelne či príležitostne do práce na bicykli ?

Chodievate naopak do práce autom a neviete sa odhodlať sadnúť na bicykel či osloviť aj svojich kolegov ?

Nechajte auto doma a vyskúšajte si s nami zdravší a ekologický spôsob dochádzania do práce.

 

Ak ste to nestihli alebo nenašli odvahu v minulom roku, pridajte sa k nám teraz !

V minulom roku sa uskutočnil v poradí 2. ročník celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, do ktorého sa v rámci celého Slovenska zapojilo 55 miest, 903 tímov a 2870 súťažiacich. V našom meste sa do tejto aktivity zapojilo 12 tímov z 9 novobanských firiem. Mesto Nová Baňa sa umiestnilo na 27 mieste.

Vyhlasovateľom 3. ročníka tejto súťaže je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a jej cieľom je hlavne motivácia využívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce, ale aj snaha o vytváranie priaznivého mestského prostredia pre všetkých jeho obyvateľov. Tohtoročná kampaň je zameraná na rešpektovanie a venovanie zvýšenej pozornosti jedným z najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – cyklistom. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, motivovať samosprávy na Slovensku, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu v meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla používali na dochádzanie do práce bicykel.

Súťaž prebieha v termíne od 1. do 31. 5. 2016, kedy 2 – 4 členné zaregistrované tímy z jednotlivých firiem a inštitúcií nášho mesta budú denne počas celého mesiaca dochádzať do práce na bicykli.
Registrácia je možná v období od 1. 4. 2016 do 26. 4. 2016 a registruje sa súťažiaci tím, na prihlasovacom online formulári uverejnenom na www.dopracenabicykli.eu s uvedením požadovaných povinných údajov.
Účastníci súťaže si svoje jazdy týždenne evidujú prostredníctvom na to určeného formulára na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Po ukončení súťaže sa uskutoční slávnostné vyhodnotenie a ocenenie víťazov v rámci mesta, termín bude zverejnený na webovej stránke mesta, ako aj na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu.
Kompletný štatút súťaže a bližšie informácie nájdete na www.dopracenabicykli.eu.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800