en
Neprehliadnite


Aktuality

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

23. januára 2019 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani na I. poschodí s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


Žiadame občanov, aby neodstavovali svoje autá na okraji ciest a miestnych komunikácií, pretože pri odhŕňaní snehu nedokážu Technické služby zabezpečiť údržbu a prejazdnosť komunikácií, prípadne môže dôjsť ku škode na vozidle.

František Bakoš, riaditeľ technických služieb

Čítať ďalej...


V prípade neprejazdnosti ciest z dôvodu spadnutého stromu, prípadne inej kalamity na území mesta Nová Baňa je potrebné nahlásiť tento stav Technickým službám mesta Nová Baňa v čase od 7:00 do 15:00 na tel. č. 045/6856 003. Mimo pracovnej doby technických služieb, Hasičský a záchranný zbor Nová Baňa na tel. č. 045/68 57 222 alebo 150.
 


Právnička mesta je občanom bezplatne  k dispozícii na mestskom úrade každú stredu v čase od 14,00 hod. do 15,00 hod. Na stretnutie nie je potrebné sa vopred ohlásiť.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881