en
Neprehliadnite


Aktuality

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií upozorňuje, že od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií:
1. nadácie,
2. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
3. neinvestičné fondy,
4. občianske združenia,
5. odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,
6. organizácie s medzinárodným prvkom.
Všetky tieto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra mimovládnych neziskových organizácií do 30.6.2019.

Bližšie informácie k tlačovej správe: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

Informácie a formuláre sú dostupné na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii
 Mesto Nová Baňa pozýva všetky malé deti pri príležitosti ich sviatku MDD
na divadelné predstavenie O MAŠKRTNOM KLAUNOVI
Dňa 3. 6. 2019 o 10.00 hod. v kine Vatra
Dozviete sa všeličo o nezbednom a maškrtnom klaunovi.
Tešíme sa na stretnutie!


Na základe doručeného povolenia od Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vám mesto Nová Baňa oznamuje, že v termíne od 20.05.2019 od 6:00 hod. do 19.07.2019 do 18:00 hod.
bude cesta III.triedy (III/2512) na Kollárovej ulici (pri Základnej umeleckej škole) smer Malá Lehota celkom uzavretá z dôvodu rekonštrukcie existujúcej odľahčovacej komory OK 5A na verejnej kanalizácii.
Uzávierka platí aj v dňoch pracovného pokoja a cez nedele.
Bližšie informácie v Povolení a miesto rekonštrukcie v priloženej Situácii
 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881