en
Neprehliadnite


Aktuality

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že počas mesiaca NOVEMBER bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené .pdf súbory nižšie.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (16-11-2020.pdf)16. 11. 2020706 kB

Čítať ďalej...


Protipovodňová komisia touto cestou ďakuje v mene občanov mesta Nová Baňa príslušníkom hasičského a záchranného zboru SR a členom DHZ za ich celodenné nasadenie počas povodne, ktorá vrcholila vo štvrtok 15.10.2020.

Čítať ďalej...


Hlavnými cieľmi 7. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli bolo podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do a z práce. Vyhlasovateľom súťaže bol národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby SR a koordinátorom a odborným garantom súťaže občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Vďaka nim sa v spolupráci s lokálnymi koordinátormi jednotlivých samospráv do tohtoročnej, tak trochu netradičnej kampane zapojilo 85 samospráv a, samozrejme, Nová Baňa medzi nimi nesmela chýbať.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa oznamuje všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta,že  do 30. 11. 2020 je možné na Mestský úrad Nová Baňa podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2021.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800