en
Neprehliadnite


Aktuality

Milí priatelia ZUŠ, srdečne vás pozývame na online koncert žiakov našej ZUŠ. Môžete sa tešiť na vystúpenia našich šikovných žiakov Hudobného odboru, Výtvarného odboru a Literárno - dramatického odboru. Tešíme sa na vašu účasť a za vašu podporu a každé zhliadnutie ďakujeme.


MILÝ BUDÚCI PRVÁČIK, TEŠÍME SA NA TEBA!

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v budove školy v čase:

13. 04. 2021 od 10.00 hod. do 14.00 hod.

14. 04. 2021 od 10.00 hod. do 14.00 hod.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA JE SPUSTENÁ!

Zapisujú sa deti, ktoré do 31. 08. 2021 dovŕšia 6 rokov a deti, ktoré mali v tomto školskom roku odklad školskej dochádzky.

Čítať ďalej...


V rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu je v našom meste možnosť individuálneho dovozu konárov a drevnej hmoty na ul. Železničný rad na vyčlenenom mieste (na starej ceste za karanténnou stanicou), z ktorého bude hmota spracovaná na energetické zhodnotenie.

Vďaka tejto forme energetického zhodnotenia BRO očakávame pre rok 2021 navýšenie percenta separácie v rámci mesta, čo nám umožní zníženie zákonných poplatkov a úsporu finančných prostriedkov vynakladaných na zber a zvoz komunálnych odpadov.

Ak máte konáre a drevnú hmotu, ktorú potrebujete spracovať, prineste ju na uvedené miesto a pomôžete tak nám všetkým.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí túto formu využijú.


Mesto Nová Baňa oznamuje, že pre občanov mesta zabezpečilo antigénové testovanie od štvrtka 8.4.2021 do soboty -vrátane t. j. 17.4.2021 v priestoroch IRS s.r.o. na adrese Cintorínska 20.

 

 

 

Odberové miesto v Novej Bani bude:

Budova IRS s.r.o., Cintorínska 20

  Štvrtok        8.4.2021      8:00 - 16:00
   Piatok         9.4.2021      8:00 - 16:00
Sobota      10.4.2021      8:00 - 16:00
   
Pondelok   12.4.2021      8:00 - 16:00
Utorok       13.4.2021      8:00 - 16:00
Streda       14.4.2021      8:00 - 16:00
Štvrtok      15.4.2021      8:00 - 16:00
Piatok       16.4.2021      8:00 - 16:00
Sobota      17.4.2021      8:00 - 16:00

Posledný odber o 15.40 hodine.

 

Potrebné doklady k antigénovému testovaniu - preukaz totožnosti - OP, príp. pas, u detí preukaz poistenca.

Antigénové testovanie na COVID-19 je bezplatné.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800