en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Žarnovica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času v Žarnovici s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019.
Všetky informácie o výberovom konaní, kvalifikačnom predpoklade, kritériách a požiadavkách na uchádzača a požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť do výberového konania, nájdete zverejnené na webovom sídle Mesta Žarnovica.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovaným dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 21.05.2019 na adresu Mestský úrad, Námestie SNP 33, Žarnovica.
Príloha


Mesto Žarnovica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Žarnovici s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019.
Všetky informácie o výberovom konaní, kvalifikačnom predpoklade, kritériách a požiadavkách na uchádzača a požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť do výberového konania, nájdete zverejnené na webovom sídle Mesta Žarnovica.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovaným dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 21.05.2019 na adresu Mestský úrad, Námestie SNP 33, Žarnovica.

Príloha


Mestský úrad, ODDELENIE VÝSTAVBY A INVESTÍCIÍ, STAVEBNÉHO ÚRADU, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRÁVY MAJETKU upozorňuje občanov na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií Cintorínska, Kalvárska a Dodekova z dôvodu realizácie stavby: „9493 – Nová Baňa Ul. Cintorínska, Zahustenie TS“ v období od 25.04.2019 do 31.08.2019 počas pracovných dní v čase od 7,00 do 16,00 h. Práce budú vykonávané tak, aby doba dopravného obmedzenia trvala čo najkratší čas. V čase realizácie prác bude použité prenosné dopravné značenie a doprava bude čiastočne obmedzená.


Už tradične v predveľkonočnom čase mesto Nová Baňa organizuje podujatie pod názvom Vitaj, Veľká noc. Od ranných hodín prichádzali v piatok 12.apríla do Centra voľného času v Novej Bani predajcovia a remeselníci z rôznych miest Slovenska a tiež naši domáci.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881