en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa už v októbri 2017 zverejnilo na svojej webovej stránke, ako aj v Novobanských novinách, výzvu na podanie návrhov na najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017 v piatich kategóriách. Návrhy museli spĺňať určité kritériá, na základe ktorých hodnotiaca komisia, menovaná primátorom mesta, rozhodla bodovacím systémom, ktorí z nominovaných budú ocenení. Nominácie boli podané v dvoch kategóriách, a to Jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov a Jednotlivci seniori – od 19 rokov.

Čítať ďalej...


Dňa 23.2.2018 sa uskutočnila v priestoroch zbrojnice Dobrovoľného Hasičského Zboru mesta Nová Baňa výročná členská schôdza DHZ.

Schôdzi sa zúčastnili predseda ÚzV DPO ZH Vladimír Slezák prom. právnik, tajomníčka ÚzV DPO ZH Mária Putišová a 38 dobrovoľných hasičov a hasičiek z DHZ Nová Baňa. Predseda výboru DHZ Ján Novek predniesol plán činnosti na rok 2018. Do plánu boli zaradené viaceré činnosti ktoré boli v minulosti zanedbávané ,ale aj nové ktorými by chcelo DHZ vniesť opäť do nášho mesta hasičský život. Tento plán bol schválený všetkými dobrovoľnými hasičmi z DHZ Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o finančné prostriedky vo výzve Slovenského futbalového zväzu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Čítať ďalej...


Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881