en
Neprehliadnite


Aktuality

O poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2019 formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 7/2011 je možné žiadať na základe písomnej žiadosti, ktorá je predložená na predpísanom tlačive.

Čítať ďalej...Mestský úrad, oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku v Novej Bani, upozorňuje občanov a návštevníkov mesta na úplnú uzávierku Námestia slobody a Bernolákovej ulice dňa 27.09.2018 od 8.00 hod. do 17,00 hod. a

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa podalo v spolupráci so Základnou školou Jána Zemana Nová Baňa žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez operačný program Ľudské zdroje na projekt: Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo prijímateľovi Základnej škole Jána Zemana nenávratný finančný príspevok v žiadanej výške 188 698,50 eur, čo predstavuje 95% zo zdrojov EÚ a SR.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881