en
Neprehliadnite


Aktuality

 Výstava „Ako sa budovali krajšie zajtrajšky“ je zameraná na obdobie socializmu v Československej republike, zachytáva teda roky 1948 – 1989. Venovaná je 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorá toto obdobie ukončuje. Jednotlivé časti výstavných priestorov ukazujú návštevníkovi obraz bežnej domácnosti z tohto obdobia.

Čítať ďalej...


Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že dňa 4. novembra 2019 sa z technických dôvodov uskutoční zber komunálneho odpadu v poobedňajších hodinách na nasledovných uliciach:

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.2.2020

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Čítať ďalej...


V rámci národnej konferencie Cyklistická doprava 2019 sa dňa 22. októbra 2019 uskutočnilo v Galante slávnostné vyhodnotenie národnej kampane Európskeho týždňa mobility 2019 (ETM 2019) a súťaže o Cenu ETM 2019. Vyhodnotenia sa zúčastnili Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a inf. centra, mestskej knižnice, a Ing. Viktória Valachovičová, PhD., poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Novej Bani.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881