en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa upozorňuje všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území mesta Nová Baňa, aby do 15. februára 2021 oznámili na MsÚ Nová Baňa údaje za uplynulý rok 2020 potrebné pre určenie výšky poplatku na rok 2021 za znečisťovanie ovzdušia.

Čítať ďalej...


Od začiatku tohto roka bude postupne  dochádzať k zmene v organizácii práce Mestskej polície Nová Baňa. Cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť v uliciach, priblížiť službu mestskej polície čo najviac k občanom,  iniciovať  ochotu verejnosti podieľať sa na zabezpečení verejného poriadku a prehlbovať dôveru obyvateľov mesta voči mestskej polícií.

Jedným z pripravovaných kľúčových opatrení bude postupný návrat policajtov k intenzívnejšej pochôdzkovej službe. Vykonávať ju budú mestskí policajti pešou formou. Podstatou tejto  formy policajnej činnosti je samostatná činnosť konkrétneho policajta v územnej mestskej časti – okrsku.  Fyzická prítomnosť policajtov v uliciach nielenže zvyšuje pocit bezpečia občanov, ale zároveň odrádza potenciálnych páchateľov od páchania akejkoľvek protispoločenskej činnosti. Každý okrsok bude mať určeného mestského policajta s územnou zodpovednosťou.

Čítať ďalej...


Na základe súčasnej vážnej epidemiologickej situácie a po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujem:
Materská škola Nábrežná 2, bude otvorená od

11.1.2021 (pondelok) od 6:30 h.

pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, týka sa to aj ZZ elokovaných pracovísk! Záujem žiadam nahlásiť prostredníctvom triednych učiteliek dnes ( 5.1.2021) do 16. hod. a vo štvrtok 7.1.2021 do 13.hod.

- Elokované triedy na ulici Kolibská cesta a Štúrova zostanú zatiaľ zatvorené, predpokladaný termín otvorenia 18.1.2021.
O všetkých zmenách v prípade nových nariadení, Vás budeme priebežne informovať na stránke MŠ.

K. Štrbová, riaditeľka MŠ

Info


Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 podávajú len tí daňovníci, u ktorých nastala oproti roku 2020 nejaká zmena. Zákonom stanovený termín na podanie priznania je do 31.1. zdaňovacieho obdobia. Nakoľko 31. 1. 2021 pripadá na nedeľu, posledný deň na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti sa posúva na 1. 2. 2021. V prípade, že v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a s vydaným zákazom vychádzania na území SR bude termín na podanie priznania zmenený, budeme Vás informovať.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800