en
Neprehliadnite


Aktuality

č.807

z 29.decembra 2020

k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z30.septembra 2020 ana prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

 

Celý dokument


 

V COVIDOVOM roku 2020 bolo na rozvoj mesta preinvestovaných428 211 EUR z rozpočtu mesta a 167 000 EUR z NFV (návratnej finančnej výpomoci) poskytnutej z Ministerstva financií SR.

Zároveň bola odkúpená aj vybudovaná technická infraštruktúra ku novopostavenej bytovke A2 na Sídlisku pod Sekvojou v sume 160 432 EUR.

Spolu tak bolo aj v tomto špecifickom a náročnom roku preinvestovaných 755 643 EUR.

Čítať ďalej...


S končiacim sa rokom Vám milí spoluobčania prinášame po jednotlivých mesiacoch poobhliadnutie za uplynulým rokom, ktorý bol iný ako boli roky predchádzajúce.

 

Bol to rok COVIDOVÝ a preto aj prevažná časť našich podujatí musela byť zrušená. Jednými z najväčších podujatí zrušenými z dôvodu 1. a 2. vlny COVID-19 boli Melekova divadelná Nová Baňa, Tajchová osmička, Novobanský jarmok a Benefičný koncert.

 

Čítať ďalej...


62

VYHLÁŠKA

Regionálneho úraduverejného zdravotníctva so sídlom vŽiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800