en
Neprehliadnite


Aktuality

Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) v rámci realizácie národného projektu „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“  zriadilo konzultačné pracovisko,  v meste Nová Baňa.

Konzultačné pracovisko  v Novej Bani  je organizačne začlenené pod kanceláriu Centra v Žiari nad Hronom. Nájdete ho v budove Kino VATRA vo vestibule na ulici Osvety.

Čítať ďalej...


Dňa 6.6.2021 vo večerných hodinách po 22:00 hod. bol videný Medveď hnedý v lokalite ul. Železničný rad, za bývalou prekládkovou stanicou komunálneho odpadu, za spoločnosťou TRISTONE FLOWTECH SLOVAKIA s.r.o.

Týmto vyzývame občanov na zvýšenú pozornosť pri pohybe v lese.

MsP

Nová Baňa


Mesto Nová Baňa bude dňa 11. 7. 2021 spoluorganizátorom medzinárodných cyklistických pretekov a uskutočnia sa pod záštitou Ivana Korčoka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
V poradí 9. ročník privíta v Novej Bani viac ako 140 pretekárov z 5 krajín, ktorí absolvujú 4 okruhy na trati dlhej 140 km so štartom a cieľom v Novej Bani.

Čítať ďalej...


Oznamujeme daňovníkom, že v priebehu mesiaca jún im budú prostredníctvom doručovateľky doručované rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady. Rozhodnutia budú v písomnej forme doručované len tým daňovníkom, ktorí nemajú zriadenú elektronickú schránku cez portál slovensko.sk. Všetkým, ktorí majú zriadenú a aktívnu elektronickú schránku, budú rozhodnutia doručené elektronicky. Prosíme všetkých, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku cez portál slovensko.sk, aby si skontrolovali doručenú poštu, nakoľko im už nebude doručované rozhodnutie v písomnej forme. Ak si daňovník nevyzdvihne písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa v zmysle príslušných právnych predpisov posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, a to aj v prípade, že sa o uložení nedozvedel.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800