en
Neprehliadnite


Aktuality


V prílohe sa nachádza štúdia možného využitia Podnikateľského centra, ktorá bola prerokovaná dňa 23.1.2019 na mestskom zastupiteľstve. Dňa 27. 2.2019 bude predmetom rokovania konkrétne využitie priestorov Podnikateľského centra.

Čítať ďalej...


Dňa 9. 2. 2019 Vás Centrum voľného času, Mesto Nová Baňa, SZPB a OZ- Centráčik pri CVČ pozývajú na 49. ročník Zimného prechode Pohronským Inovcom.

Čítať ďalej...


Zápisnica

výberovej komisie z výberového konania na výber uchádzačov o funkciu „ vedúci na Oddelení výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku.

Dátum a miesto konania: dňa 06.02.2019, zasadacej miestnosti č. 10 na 1. poschodí Mestského úradu v Novej Bani v čase od 10,00 hod.

Zasadnutie viedla Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu v Novej Bani.

Účasť členov výberovej komisie na zasadnutí: prítomní 9 členovia.

Na základe oznámenia o vyhlásení Informácie o voľnom pracovnom mieste – výberové konanie, ktoré bolo dňa 04.01.2019  zverejnené na internetovej stránke mesta www.novabana.sk, portáli www.istp.sk, úrade práce bol posledným dňom na doručenie žiadostí do zaradenia na pracovný pohovor určený deň 29.01.2019.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881