en
Neprehliadnite


Aktuality

Zimná údržba pozemných komunikácií ( ďalej len ZÚ ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zaisťuje v zimnom období, a to spravidla v dobe od 1.decembra príslušného roka do 15. marca nasledujúceho roka, zjazdnosť miestnych komunikácií, schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest a chodníkoch pre peších odstraňovaním nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti vzniknutých zimnými poveternostnými podmienkami.

Čítať ďalej...


 „Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krásnejším“.
David Ben Gurian

Každý rok so sebou prináša niečo nové, častokrát nečakané. Rok 2020, ovplyvnený koronavírusom, je však pre nás všetkých neštandarný a náročný. Rešpektovaním prijatých nariadení a dodržiavaním opatrení sa snažíme zvíťaziť nad neviditeľným súperom...

Čítať ďalej...


Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. V niektorých prípadoch aj mesiac.

Čítať ďalej...


Milí obyvatelia Novej Bane. Radi by sme Vám dali do pozornosti možnosť čerpania finančného príspevku v rámci grantového program Zelené oázy 2021.

"Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť
dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?"

Kto môže žiadať o grant:
     • registrované mimovládne neziskové organizácie
     • základné a stredné školy
     • centrá voľného času a komunitné centrá
     • mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Maximálna výška grantu pre projekt je 5 000 eur.

Viac informácií nájdete tu.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800