en
Neprehliadnite


Aktuality

Už v stredu, 19. júna 2019 odštartuje v Novej Bani Kultúrne leto 2019 vystúpením detí z Centra voľného času a divadlom pre deti, ktoré sa uskutočnia v radničnom parku. Pestrý letný program bude pokračovať divadelným predstavením „Polnočné vlámanie“ v kultúrnom dome Štále. Pre dospelých sú tiež pripravené premietania populárnych filmových noviniek v Amfiteátri Tajch a už tradičné podujatia na Tajchu u Igora, kde nebudú ani tento rok chýbať „Rocková noc“ a „Na Tajchu je veselo“.

Čítať ďalej...


Na základe ústnych podnetov zo strany občanov a Mestskej polície v Novej Bani, ktorá predmetný úsek monitoruje kamerovým systémom, bude z bezpečnostných dôvodov zabránené prejazdu vozidiel popred Základnú umeleckú školu (ZUŠ). Vstup do ZUŠ bude umožnený.
Upozorňujeme vodičov, že popred bránu ZUŠ nevedie miestna komunikácia - vozovka, je to spevnená plocha, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, ktorá nie je prispôsobená prejazdu vozidiel.
Od 20.05.2019 do 19.07. 2019 platí na štátnej ceste III. triedy na ulici Kollárovej pred ZUŠ úplná uzávierka cesty z dôvodu rekonštrukcie odľahčovacej komory v telese cesty. Napriek možnosti obchádzky po iných miestnych cestách vodiči nerešpektujú uzávierku cesty a zvyšujúcimi prejazdmi popred ZUŠ v oboch smeroch ohrozujú deti navštevujúce ZUŠ a aj občanov prechádzajúcich týmto úsekom.
Za pochopenie riešenia danej situácie ďakujeme.
 


Chceš patriť do skupiny mladých, aktívnych ľudí vo veku 13-25 rokov, ktrorí chcú niečo zažiť, niečo robiť a tým aj čosi zmeniť? Zaujalo ťa to? Tak neváhaj a pridaj sa k nám! Radi ťa spoznáme a dáme ti priestor na sebarealizáciu.


Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Nová Baňa

Mesto Nová Baňa v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Novej Bani:

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Názov funkcie:
Samostatný odborný referent

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0 – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Termín nástupu:

01.07.2019

Organizačný útvar:
Oddelenie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice.  
 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881