en
Neprehliadnite


Aktuality

Technické služby mesta Nová Baňa upozorňujú občanov  mesta na zmenu zberu komunálneho odpadu počas sviatkov Veľkej Noci.

  • Zber vykonávaný  obvykle v štvrtok  01.04.2021 sa presúva na stredu  – 31.03.2021.
  • Zber vykonávaný obvykle v piatok  02.04.2021 sa presúva na štvrtok  – 01.04.2021.
  • Zber vykonávaný obvykle v pondelok  05.04.2021 sa presúva na utorok  – 06.04.2021.
  • Zber vykonávaný obvykle v utorok  06.04.2021 sa presúva na stredu  – 07.04.2021.

Prosíme občanov aby si včas vyložili svoje smetné nádoby.


 


Vážení pedagógovia ,

        v čase každodenných povinností sú slávnostné okamihy obyčajne veľmi krátke. Tento deň je významný tým, že si pripomíname prácu pedagógov, ktorých úlohou je formovať osobnosť mladých ľudí, budúcich pokračovateľov našej práce.

Čítať ďalej...


V kalendári dejín Novej Bane má nezabudnuteľné miesto 29. marec 1945. V tento deň privítali jeho obyvatelia v uliciach svojho mesta vytúženú slobodu. Mesto Nová Baňa si organizovaním pietnej spomienky kladenia vencov a kytíc každoročne uctieva pamiatku tých, ktorí počas II. svetovej vojny bojovali za slobodu a obetovali za ňu svoje životy.

Nakoľko trvajú mimoriadne opatrenia a spomienkové oslavy s a nekonajú v tradičnom duchu, dovoľte nám aspoň v krátkosti zaspomínať na tie časy, keď slovo SLOBODA malo znelo ulicami nášho mesta.

Čítať ďalej...


V rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu je v našom meste možnosť individuálneho dovozu konárov a drevnej hmoty na ul. Železničný rad na vyčlenenom mieste (na starej ceste za karanténnou stanicou), z ktorého bude hmota spracovaná na energetické zhodnotenie.

Vďaka tejto forme energetického zhodnotenia BRO očakávame pre rok 2021 navýšenie percenta separácie v rámci mesta, čo nám umožní zníženie zákonných poplatkov a úsporu finančných prostriedkov vynakladaných na zber a zvoz komunálnych odpadov.

Ak máte konáre a drevnú hmotu, ktorú potrebujete spracovať, prineste ju na uvedené miesto a pomôžete tak nám všetkým.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí túto formu využijú.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800