en
Neprehliadnite


Aktuality

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Čítať ďalej...


Vážení občania, v súčasnom období pracujeme na tvorbe strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa. Ako občania máte možnosť vyjadriť svoj názor na smerovanie mesta  v období nasledujúcich 10 rokov. Prostredníctvom dotazníka môžete vyjadriť svoje odporúčania pre rozvoj, ale aj to, ktoré oblasti života v našom meste by sa mali zlepšiť. Vaše odpovede budú východiskom pre spracovanie tohto strategického dokumentu. Ďakujeme za vyplnenie.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v záujme zvýšenia ochrany, zdravia klientov a zamestnancov zakúpilo dva kusy mobilných germicídnych žiaričov, ktoré vysoko účinne likvidujú vírusy a ostatné choroboplodné zárodky. Mobilný žiarič bude pravidelne používaný v priestoroch Klientskeho centra, stavebného úradu, zasadačky a sekretariátu MsÚ, ako aj v priestoroch Informačného centra a Mestskej knižnice. Druhý žiarič bude používaný v priestoroch Technických služieb, Dome smútku a obradnej sieni v Radnici.

Čítať ďalej...


Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných – AMO patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou. Neregistrované chovy ošípaných, ktoré nie sú pod kontrolou patria často medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni a preto predstavujú stály a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom a to ako komerčným, alebo nekomerčným.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800