en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa aj tento rok prijalo výzvu a zapojilo sa v poradí už do 4. ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli 2017“, cieľom ktorej je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Čítať ďalej...


V utorok 6. júna 2017 zorganizovalo mesto Nová Baňa v spolupráci s novobanskými školami a centrom voľného času už 6. ročník medzi deťmi takého obľúbeného podujatia – Ľahkoatletického mítingu. Jeho cieľom je rozvíjať športové nadanie a zručnosti detí a mládeže. Do tohto ročníka sa zapojili žiaci a študenti ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety, Gymnázia Františka Švantnera a SOŠ obchodu a služieb a zmerali si sily v rôznych disciplínach.

Čítať ďalej...


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Čítať ďalej...


Zamestnanci domova sociálnych služieb by radi vytvorili záhradku pre seniorov, ktorí sú imobilní a poskytli im tak možnosť tráviť čas aktívnou prácou na vzduchu a zároveň vytvorili priestor na realizáciu a relax.

Hlasujte za projekt: Záhradka pre seniorov DSS Hrabiny (Domov dôchodcov Nová Baňa)

 

 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881