en
Neprehliadnite


Aktuality

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve v Novej Bani na svojom zasadnutí v utorok 9. januára 2018 pripravila návrh, ako naložiť s 50.000 eurami na dotácie v oblasti športu a 7.500 eurami na dotácie v oblasti kultúrnych aktivít.

Čítať ďalej...


Prioritou hasičov Dobrovoľného Hasičského Zboru mesta Nová Baňa nieje len odhodlanie pomáhať občanom mesta ,ale aj vycvičenosť a pripravenosť v čo najväčšom možnom rozsahu. Preto prišiel podnet zo strany DHZM zúčastniť sa besedy s teamom záchrannej zdravotnej služby zo Žarnovice ,ktorá sa konala v cukrárni Alžbetka v Novej Bani 29.1.2018 s názvom ,,o pomoci s tými čo pomáhajú''.

Čítať ďalej...


ZÁKONNÉ POVINNOSTI CHOVATEĽA ZVIERAT NA ÚSEKU VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI V ROKU 2018 - UPOZORNENIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom Vám z dôvodu informovanosti chovateľov predkladá informáciu o :
1. podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb ( je ňou včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií v rámci VPO na rok 2018),

Čítať ďalej...


Dobrovoľný Hasičský Zbor mesta Nová Baňa zriadilo mesto Nová Baňa. Vznik Dobrovoľného Hasičského Zboru mesta Nová Baňa (DHZM) sa viaže k dátumu 6.7.2017. Jozef Bóna starší bol vymenovaný do funkcie veliteľa jednotky dňa 13.12.2017 mestským zastupiteľstvom.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881