en
Neprehliadnite


Aktuality

Zápisnica

 výberovej komisie z výberového konania na výber uchádzačov o funkciu „ náčelník  – Mestská polícia Nová Baňa“.

Dátum a miesto konania: dňa 18.11.2019, zasadacej miestnosti č. 10 na 1. poschodí Mestského úradu v Novej Bani v čase od 15,00 hod.

Zasadnutie viedla Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu v Novej Bani.

Účasť členov výberovej komisie na zasadnutí: prítomní 5 členovia.

Na základe oznámenia o vyhlásení Výberového konania na voľné pracovné miesto, ktoré bolo dňa 18.10.2019  zverejnené na internetovej stránke mesta www.novabana.sk, portáli www.istp.sk, úrade práce bol posledným dňom na doručenie žiadostí do zaradenia na pracovný pohovor určený deň 05.11.2019.

K uvedenému dátumu bolo do podateľne Mestského úradu v Novej Bani, resp. e. mailovou poštou doručených 3 podania.

Čítať ďalej...Súvislé asfaltovanie a iné práce, ktoré sa v tomto čase realizujú na štátnej ceste III. triedy č.2513, nie sú v správe Technických služieb mesta Nová Baňa. Dotknutá cesta je v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) a informácie k dopravnému obmedzeniu je možné získať na tel. číslach 045/678 3141 - Stredisko Žiar nad Hronom BBRSC alebo na tel.čísle: 045/685 6004 - Stredisko Nová Baňa BBRSC.


Mestu Nová Baňa a obci Brehy sa podarilo urovnať viac ako 20 rokov trvajúci spor o ich vzájomnú katastrálnu hranicu. Podľa rozhodnutia okresného súdu ňou bude ľavá strana toku rieky Hron. Dohoda oboch strán znamená, že sa bude môcť dokončiť projekt kanalizácie, ale zelenú dostanú aj ďalšie rozvojové projekty.

 

Video TA3...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800