en
Neprehliadnite


Aktuality

na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017


V rámci prezentácie športu Mesto Nová Baňa vyhlasuje najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa. Oceňuje ich vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta za rok 2017. Výsledky budú vyhlásené vo februári 2018.
Na základe výsledkov podaných návrhov budú vyhlásení tí najúspešnejší, bez určenia poradia, v nasledovných kategóriách:

Čítať ďalej...


Novobanský jarmok sprevádzalo babie leto a dobrá nálada. V piatok a v sobotu sme už od rána mali možnosť sledovať ukážky ľudových remesiel a ľudovo-umeleckých výrobkov od 48 výrobcov zo širokého okolia a kto mal záujem, mohol si nakúpiť v ktoromkoľvek zo 150 predajných stánkov a občerstviť sa pri 7 občerstvujúcich stánkoch na mestskej tržnici. V jednom z týchto stánkov sa v sobotu od rána opekal býk, v inom sa zas v piatok varil chutný poľovnícky guláš. Mali sme možnosť vidieť ukážku varenia slivkového lekváru, pochutiť si na pravých pukanských párancoch a nechýbali ani tradičné obľúbené trdelníky.

Čítať ďalej...


O poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018 formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 7/2011 je možné žiadať na základe písomnej žiadosti, ktorá je predložená na predpísanom tlačive. Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie musí žiadateľ podať v riadnom termíne do 30. 11. 2017 v podateľni MsÚ.

Čítať ďalej...


Také bolo hodnotenie účastníkov VI. ročníka bežeckého podujatia, ktorého organizátorom je mesto Nová Baňa v spolupráci s nadšencami pre beh. Tento rok sa Tajchová osmička konala v sobotu 9. 9. 2017 v rekreačnom stredisku Tajch v Novej Bani.
V tomto ročníku sme zaregistrovali 357 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska i Španielska, ako aj bežcov anglickej, francúzskej a ukrajinskej národnosti. Mnohí z nich štartovali za športové kluby. Na štartovaciu čiaru sa podľa štartových listín nakoniec postavilo celkom 327 bežcov v 11 súťažných kategóriách.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881