en
Neprehliadnite


Aktuality

Nový náučný chodník s názvom Zbojnícke studničky spája jednotlivé studničky a vodné diela, ako aj územie mokrade, kde obnovuje a oživuje ekologicky hodnotné plochy.

Mesto Nová Baňa slávnostne otvorilo tento chodník v stredu 9. 11. 2016 za prítomnosti primátora mesta, zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja, pozvaných hostí, škôl a širokej verejnosti.

Čítať ďalej...


Mestu Nová Baňa bolo doručené oznámenie o odstúpení od Memoranda o porozumení, ktoré bolo uzavreté medzi mestom Nová Baňa a Tekovskou kúriou, s.r.o., ktoré pojednávalo o vzájomnom záujme vybudovať multifunkčnú halu s relaxačným centrom v meste Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Dňa 10. augusta 2016 bola na Mestský úrad v Novej Bani doručená mestskému zastupiteľstvu Petícia za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Poslanci mesta schválili na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva zámer previesť pozemky areálu bývalého kúpaliska a časť susediacich pozemkov spoločnosti Tekovská Kúria, s.r.o. patriacej miestnemu podnikateľovi Radovanovi Gondovi. Ten chce na uvedených pozemkoch postaviť multifunkčný športovo relaxačný areál za viac ako 3 milióny euro.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881