en
Neprehliadnite


Aktuality

Po niekoľkých týždňoch príprav, výbere dodávateľa a vytipovaní prioritných úsekov, sa začalo s historicky najväčšou opravou ciest a výtlkov v meste Nová Baňa. Celkový objem prostriedkov vyčlenených v rozpočte na opravu miestnych komunikácií predstavuje až 206 310€. Ako prvá na rad prišla ulica Hrádza, kde obyvatelia môžu využívať opravený úsek už od 14. septembra. Dnes bol sprejazdnený opravený úsek cesty na ulici Kamenárskej.

Čítať ďalej...


"Na základe zvýšenej chorobnosti žiakov a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyhlasuje riaditeľka Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu na obdobie od 20. septembra 2017 do 22. septembra 2017. Stravníci školskej jedálne budú automaticky odhlásení."

Rozhodnutie RÚVZ


Mestský úrad, oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku v Novej Bani, upozorňuje občanov na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Hrádza na úseku od rodinného domu súp. č. 526 po križovatku MK Hrádza – Nad Hrádzou – Viničná cesta v dňoch 13.09.2017 a 14.09.2017 v čase od 8.00 hod. do 18,00 hod.

Čítať ďalej...


Posledným programom, ktorý ponúklo mesto Nová Baňa v rámci Kultúrneho leta 2017, bolo vystúpenie domácich zoskupení, a to FSk Vinička a HS REAX. Príjemné popoludnie v radničnom parku pri ľudovej hudbe a speve si prišli vychutnať všetci tí, ktorým je tento žáner blízky.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881