en
Neprehliadnite


Aktuality

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Čítať ďalej...


Ako sa už na prelome rokov stalo príjemnou tradíciou, aj tento rok, 3. 1. 2019, sa šachisti stretli na VII. ročníku šachového turnaja Memoriál PhDr. Pavla Hrčku. Turnaj sa po druhýkrát konal v priestoroch Centra voľného času Nová Baňa. Turnaj tradične organizuje šachový oddiel TJ Slovan Nová Baňa v spolupráci s mestom Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Informácia pre registráciu farmy ošípaných, na ktorej sa môže chovať jediný kus domácej ošípanej.

Pre ostatné prípady chovu hospodárskych zvierat ( HD, ovce, kozy, kone, včely, od 2 kusov ošípaných ) platí povinnosť registrovať chov a zvieratá
vypísaním a predložením žiadosti o registráciu chovu a tlačiva registrácia chovu – farmy HZ, ktoré sú v prílohe.
Ďalšiu prílohu tvorí súbor, v ktorom je uvedený postup na zistenie súradníc miesta chovu HZ.

Čítať ďalej...


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje verejnosť. Viac..

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881