en
Neprehliadnite


Aktuality

V Kine Vatra sme 13. mája 2018 prežili peknú kultúrnu nedeľu, ktorá mala vzácny zmysel. Oslavovali sme Deň matiek. Deň, kedy dostávame viac ako inokedy priestor pre poďakovanie svojim mamám a starým mamám za ich lásku, opateru a trpezlivosť, ktorými nás po celý život zahŕňajú.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v spolupráci so športovými klubmi, školami, občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi organizuje v termíne od 18. 6. do 24. 6. 2018 v poradí 15. ročník Týždňa športu pre všetkých. V rámci tohto podujatia sú pripravené rôzne športové aktivity, určené všetkým vekovým kategóriám. Neváhajte a zapojte sa aj Vy! Stačí si vybrať niektorú zo športových aktivít a následne kontaktovať organizátora (viď. harmonogram podujatia).

Čítať ďalej...


Nadácia SPP v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom vyhlásila v roku 2018 výzvu v rámci grantového programu Regióny. Účelom tohto programu je upevnenie vzťahov s mestami a obcami prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Čítať ďalej...


V zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani čl. VI ods. 6 z dôvodu, že dňa 2. 5. 2018 nebolo mestské zastupiteľstvo uznášania schopné, primátor mesta Nová Baňa zasadnutie prerušil a zvoláva zasadnutie na prerokovanie celého zasadnutia na deň

16. mája 2018 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nezmeneným programom:

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881