en
Neprehliadnite


Aktuality

Vážení členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta,
dovoľte mi vyjadriť úprimné poďakovanie za spoluprácu a rýchle nasadenie Vášho dobrovoľného hasičského zboru mesta pri vykonávaní zásahov v súvislosti s povodňovou situáciou v Banskobystrickom kraji, ktorá vznikla ako dôsledok dlhotrvajúcej intenzívnej zrážkovej činnosti v mesiaci máj 2021.

Čítať ďalej...


Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch mesiaca JÚN a JÚL bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené.pdf súbory nižšie.

Čítať ďalej...


Milí Novobančania,
radi by sme Vás informovali o pripravovanom podujatí s názvom Fragmenty. Ide o sériu  koncertov, ktoré do Novej Bane prinášajú pestrú škálu slovenských interpretov a rôznych žánrov. Koncerty budú realizované v Cukrárni Alžbetka v sále na prvom poschodí.

Za organizáciu koncertov zodpovedá Filip Urda v spolupráci s Cukrárňou Alžbetka a Mestom Nová Baňa.
Kultúrne podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Na Slovensku skládkujeme stále viac ako 60% komunálnych odpadov. Takmer polovicu tohto objemu tvorí biologicky rozložiteľný odpad. V snahe znížiť skládkovanie a zlepšiť nakladanie s odpadom máme od roku 2021 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Vďaka jeho triedeniu znížime množstvo skládkovaného odpadu a zvýšime mieru triedenia, od ktorej sa odvíjajú aj poplatky za skládkovanie, ktoré každým rokom rastú. (Vyššia miera triedenia = nižší zákonný poplatok za skládkovanie odpadu.)

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800