en
Neprehliadnite


Aktuality

Dodekova Nová Baňa je výtvarná a literárna súťaž, ktorej vyhlasovateľmi a organizátormi sú Centrum voľného času v Novej Bani, Pohronské múzeum a mesto Nová Baňa. Autorkou projektu je PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ v Novej Bani. V školskom roku 2016/2017 súťaž oslávila 8. výročie.

Čítať ďalej...


„Rozprávkové centrum“ – pod týmto názvom pripravilo Centrum voľného času v Novej Bani 26. mája 2017 program pre rodičov a priateľov centra a mesta. Vďaka pestrému scenáru, talentovaným účinkujúcim, tvorivému kolektívu, obetavým dobrovoľníkom, krásnym kostýmom a rytmickej hudbe sme sa preniesli do sveta rozprávok.

Čítať ďalej...


Osláviť baníctvo, pripomenúť si históriu baníctva, posilniť vedomie obyvateľov o jeho význame či prehliadnuť si banícke spolky. To boli ciele, ktoré malo naplniť 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktoré tento rok organizovalo mesto Nová Baňa v spolupráci s Novobanským baníckym spolkom a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v spolupráci so športovými klubmi, školami, občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi organizuje v termíne od 17. 6. do 25. 6. 2017 v poradí 14. ročník Týždňa športu pre všetkých. V rámci tohto podujatia sú pripravené rôzne športové aktivity, určené všetkým vekovým kategóriám. Neváhajte a zapojte sa aj Vy! Stačí si vybrať niektorú zo športových aktivít a následne kontaktovať organizátora (viď. harmonogram podujatia).

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881