en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa oznamuje občanom, že od 1.5.2020 nastali zmeny v parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím na základe schváleného VZN mesta Nová Baňa č.1/2020 a ide o nasledovné zmeny:

• 30 MINÚT PARKOVANIE ZADARMO – len cez SMS systém

- 1 x denne má vodič možnosť využiť parkovanie v zóne s plateným státím zadarmo na 30 min, zatiaľ len prostredníctvom SMS systému, a to zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: NB (medzera) EČV (medzera) 0

Čítať ďalej...


V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

13. mája 2020 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

Čítať ďalej...


Koronavírus COVID-19 zasiahol aj do plánov najväčšej slovenskej akcie na podporu udržateľnej mobility – kampane „Do práce na bicykli“. Vzhľadom na nestabilnú situáciu sa jej organizátori rozhodli, že súťažná časť kampane sa uskutoční namiesto mája až v septembri. Napriek posunu termínov je registrácia súťažných tímov naďalej otvorená. Doteraz zrealizované registrácie tímov ostávajú v platnosti, zmena nastáva len v dôležitých termínoch.

Po novom sa môžu súťažné tímy do kampane zaregistrovať najneskôr do 7. septembra a samotné zápolenie prebehne v termíne od 1. do 30. septembra 2020.

Čítať ďalej...


sp. zn.: OLP/3353/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 28.04.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800