en
Neprehliadnite


Aktuality

Organizátor športového podujatia TriTajchlon oznamujem občanom, že dňa 28.8.2021, t.j. v sobotu,  bude v časoch od 9:30-11:40 a od  14:30-16:00 pre dopravu úplne uzavretá cesta III/2513 v úseku od križovatky Dlhá lúka, Slameníkova cesta po križovatku Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta. Dôvodom je konanie pretekov TriTAJCHlon 2021. Obchádzka bude vyznačená cez Slameníkovu cestu a Sadovnícku cestu. Prosím dodžiavajte pokyny organizátorov a polície.

Ďakujeme za pochopenie.


Výstava výtvarných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku.

25.8. 2021 – 30.9.2021
 

Projekt Obrázok pre Darinku je celoslovenská výtvarná súťaž detí predškolského veku, ktorá  vznikla myšlienkou učiteliek pôsobiacich v materskej škole v Novej Bani. Ide už v poradí o druhý ročník , ktorý nesie názov JARNÝ VÁNOK. Hlavným cieľom celého projektu je podporiť vzdelávaciu oblasť umenie a kultúru v predprimárnom vzdelávaní,  rozvíjanie nadania a talentu na základe súťaživosti detí. Súťaž je spojená s prehliadkou výtvarných prác a ukončená slávnostným odovzdávaním cien oceneným  deťom v jednotlivých kategóriách.

Čítať ďalej...


Mestskou tržnicou sa 18. augusta opäť rozliehali nezabudnuteľné ľudové piesne a šlágre. Mesto Nová Baňa pripravilo v rámci Kultúrneho leta 2021 pre svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta, hudobné popoludnie v podaní HS RETRO z Novej Bane. Na úvod všetkých privítala Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry a informácií a následne sa tržnicou začali rozliehať ľúbivé tóny ľudových piesní.

Ďakujeme členom HS RETRO – Oliverovi Polcovi a Zuzane Tužinskej za spríjemnenie pracovného popoludnia.

Mgr. Iveta Lukáčová

Foto: Mgr. Iveta Lukáčová


V prílohe pod príspevkom sa nachádza projekt Althandel, ktorý umožňuje využitie rodinného domu odkúpeného Mestom Nová Baňa v roku 2018. K tomuto domu je plánovaná inštalácia Potterovho parného stroja, ktorý bude umiestnený vo vnútry novopristavenej budovy. Projekt Althandel  navrhuje prestrešenie pôvodných základov strojovne Potterovho stroja, ktoré boli odkyté v priebehu archeologického výskumu v posledných troch rokoch. Tento projekt presahuje finančné možnosti mesta a je cielený na získanie externých finančných zdrojov. O tom či tento projekt bude úspešný rozhodujú možnosti získať finančné prostriedky a vôľa poskytnúť pre tento projekt autentické miesto nachádzajúce sa na ulici Mariánskej v Novej Bani.

 

Branislav Jaďuď

primátor mesta

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Brozura_SVK_web.pdf)Brožúra2976 kB
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800