en
Neprehliadnite


Aktuality

Po kine Vatra sa aj tento rok, presne 28. januára, rozniesli nádherné tóny heligóniek. Mesto Nová Baňa organizovalo už 33. ročník úspešného podujatia „Novobanskí heligonkári“, ktoré sa tentokrát nieslo v baníckom duchu. Toto zameranie súviselo aj s udalosťami, ktoré nás v roku 2017 čakajú. Spomeniem najprv 680. výročie prvej písomnej zmienky o osade Seunych, najstaršej zmienky o existencii vtedy ešte len baníckej osady. Práve z nej neskôr vzniklo mesto Nová Baňa. Udalosťou súvisiacou s baníctvom, ktorá nás v tomto roku čaká, je aj májové 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, tentokrát sa totiž bude konať práve v našom meste.

Čítať ďalej...


Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom usporiadalo už po tretíkrát podujatie „Dotyky múz“. K organizácii tohto podujatia inšpirovali jeho zamestnancov ľudia, s ktorými spolupracujú. Stretli sa tu zástupcovia jednotlivých žánrov záujmovej umeleckej činnosti, ako aj vzdelávacích podujatí, mediálni partneri, organizátori, spoluorganizátori, ktorí boli, ale aj naďalej sú nápomocní pri zabezpečovaní kultúrno-výchovných aktivít v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Čítať ďalej...


V pondelok 21.decembra sa vo vestibule kina Vatra stretli fotografi-amatéri na vyhodnotení svojich prác v už XXIII. ročníku súťaže amatérskej fotografie „AMFO Nová Baňa 2016“.
Do súťaže sa prihlásilo 7 autorov, ktorí vystavovali 37 farebných fotografií a 5 čiernobielych fotografií.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa každoročne, podľa svojich finančných možností, dopĺňa knižničný fond o rôzne encyklopédie, náučnú, odbornú a populárnu literatúru, ale ja beletriu a publikácie pre deti a mládež.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881