en
Neprehliadnite


Aktuality

„Inspiration in us“

4.10. 2019 – 29.11.2019
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstavu „Inspiration in us“  pre Vás pripravili Mgr. Michaela Forgáčová a Mgr. Jana Búriová. Obe autorky sú povolaním učiteľky. Michaela sa vo svojich diela venuje rôznym technikám.

Čítať ďalej...


Ani sme sa nenazdali a Novobanský jarmok máme opäť úspešne za sebou. Počas dvoch dní sme mali možnosť vychutnať si výborný kultúrny program, ukážky remesiel či obdivovať výrobky ľudovo-umeleckých výrobcov. Znova k nám zavítali umelci nielen z Novej Bane, ale aj zo širokého okolia. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani pripravila samé výborné jedlá, poľovníci opäť uvarili chutný poľovnícky guláš. Ochutnať sme mohli pravé sedliacke párance, tradičný trdelník a mohli sme sa zastaviť aj pri ukážke varenia slivkového lekváru.

Čítať ďalej...


O poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2020 formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 7/2011 je možné žiadať na základe písomnej žiadosti, ktorá je predložená na predpísanom tlačive. Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie musí žiadateľ podať v riadnom termíne do 30. 11. 2019 v podateľni MsÚ.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v spolupráci s CVČ vás pozýva na dobročinnú akciu ZÓNA BEZ PEŇAZÍ, ktorá sa uskutoční 25. a 26. októbra 2019 v Centre voľného času.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881