en
Neprehliadnite


Aktuality

„...a čo i dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len, a voľ nebyť ako byť otrokom.“


V Novej Bani sme si 70. výročie Slovenského národného povstania pripomenuli 28. augusta 2014 pri pomníku na Námestí slobody. Za zvukov chorálu položili k pomníku kytice zástupcovia vedenia mesta, Zväzu protifašistických bojovníkov a politických strán. Slávnostnými príhovormi, básňou a vystúpením speváckej skupiny Jesienky a Cantus Monte Regis sme si uctili pietnu pamiatku.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa pripravilo v posledný augustový deň rozlúčku s prázdninami v rámci záveru kultúrneho leta. Z dôvodu premenlivého počasia bolo podujatie presťahované do kina Vatra, kde bolo naozaj veselo. Pri vstupe boli pripravené tvorivé dielne s možnosťou vytvoriť si škrabošku s motívom zvieratka a detičky mohli zanechať aj odkaz pre škriatkov svojím odtlačkom dlane na papier.

Čítať ďalej...


Podujatie „Na Štáloch je veselo“ sa stalo súčasťou tradičných podujatí počas kultúrneho leta organizovaného mestom Nová Baňa. Vystupujú na ňom folklórne skupiny z nášho regiónu i pozvaní hostia. Ani tento rok nechýbal špeciálny hosť, ktorým bol FS VILLA z Nového Sadu, pre ktorý bol presunutý pôvodný termín z prvej augustovej nedele na poslednú augustovú nedeľu. Moderátorskú taktovku tohto ročníka prevzala Adriana Hellebrandtová.

Čítať ďalej...


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Nová Baňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881