en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa upozorňuje všetkých predávajúcich na príležitostných trhoch konaných na území mesta Nová Baňa, že od 1. 1. 2014 sú v súlade s platnými právnymi predpismi povinní pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU

Čítať ďalej...


Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani je od roku 2008 súčasťou projektu Školy – partneri budúcnosti, ktorý vznikol z iniciatívy nemeckého ministerstva zahraničných vecí a spája medzičasom celosvetovo viac než 1400 škôl. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podpora vyučovania nemeckého jazyka a rozvoj vzájomnej spolupráce škôl. Realizácia jednotlivých aktivít prebieha v úzkej spolupráci s Goetheho inštitútom.

Čítať ďalej...


Najočakávanejšou udalosťou zimnej sezóny bol jednoznačne XXII. ročník Zimných olympijských hier v Soči. Pre náš miestny, menší športový svet, to bolo tradičné podujatie - Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2013. Zhodou okolností sa tieto dve udalosti konali v ten istý deň 7. 2.  2014 o 17:00 hod.

Čítať ďalej...


Chvíľa sviatočná...
Týmito slovami sa 25. januára 2014 v kine Vatra prihovorila v úvode 30. ročníka Novobanskí heligónkari Helenka Budinská. Zaspomínala si na roky, počas ktorých mala tú možnosť sa podieľať na príprave tohto tradičného podujatia. A veru, nebolo ich málo, celých 27 rokov z jej 35-ročného pôsobenia na pôde kultúry mesta. S myšlienkou vytvoriť hudobnú prehliadku heligónkarov prišiel Gejza Zuzula a RNDr. Peter Moško, a tak za pomoci pracovníčok Mestského kultúrneho strediska v Novej Bani v roku 1984 zorganizovali jej prvý ročník.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881