en
Neprehliadnite


Aktuality

Oddelenie kultúry a informácií mesta Nová Baňa ani náhodou nezaháľa a organizuje rôzne kultúrne podujatia. Tentokrát sa mohli naši občania kultúrne vyžiť na divadelnom predstavení „Aj muži majú svoje dni“ v réžii Martina Mňahončáka, ktoré sa konalo 28. novembra 2016 v kine Vatra v Novej Bani. Divadelné predstavenie bolo okrem mnohých zábavných situácií obohatené aj o populárnych hercov Milana Bahúla, Jána Jackuliaka, Gregora Hološku a Branislava Deáka.

Čítať ďalej...


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje všetkých chovateľov hydiny o výskyte vysokopatogénnej vtáčej chrípky v Európe. Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ budú zverejnené na úradnej tabuli na web stránke mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Prineste použitý kuchynský olej na čerpaciu stanicu Slovnaft a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa následne ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty.

Čítať ďalej...


pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Mesiac október je charakterizovaný ako mesiac úcty k starším, no neznamená to, že len v októbri máme vyjadrovať úctu... Práve naopak, každý deň si vážme starších, našich rodičov, starých rodičov. Berme si od nich múdrosť, učme sa zachovávať tradície...

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881