en
Neprehliadnite


Aktuality

Už koncom tohtoročného leta si z Námestia slobody mnohí všimli vynímajúcu sa stavbu pod vrcholom Hája. Novobančania sa tento rok dočkali chvíle, keď sa slávnostne otvárala Rozhľadňa Háj, ktorou sa môžu oficiálne pýšiť od októbra 2017.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch v Novej Bani, podľa LV č. 3853: stavba Sociálno – prevádzková budova, súpisné číslo 6525 na parcele číslo C KN 1840, pozemok registra "C" parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa Vás pozýva v sobotu, dňa 28. októbra 2017 na slávnostné otvorenie Rozhľadne Háj.

Čítať ďalej...


Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881