en
Neprehliadnite


Aktuality

Dňa 12. júna 2019 sa bude v Radničnom parku v Novej Bani konať súťaž v poskytovaní prvej pomoci predškolákov materských škôl v obvode mesta Nová Baňa s názvom MALÝ ZÁCHRANÁR. Srdečne Vás pozývame.


Výtvarná súťaž sa organizuje každoročne a je jednokolová, v tomto školskom roku 2018/2019 nesie číslo desiateho ročníka. Určená je pre deti MŠ, ZŠ a osemročného gymnázia v obvode mesta Nová Baňa. Cieľom súťaže Dodekova Nová Baňa je vytvoriť priestor na prezentáciu detskej tvorby, poukázať na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa je pre neho hrou, pri ktorej odhaľuje túžby, záujmy, reálny svet v ktorom žije. Témou desiateho ročníka bol portrét osobnosti.

Čítať ďalej...


História CVČ je bohatá a začala sa písať v školskom roku 1958/1959. Prechádzalo etapou budovania štátu, obdobím socializmu, následne Nežnou revolúciou až po dnešok. Názov inštitúcie sa menil vždy s aktuálne nastoleným politickým režimom. Dom pionierov, Dom detí a mládeže až po dnešné Centrum voľného času v Novej Bani. CVČ patrilo vždy všetkým tým, ktorí mali záujem tráviť svoj voľný čas produktívne a aktívne. Centrum je inštitúcia, ktorá sa stará o talenty a rozvíja ich. Do každodenného života vnáša umenie, šport, techniku či prírodu. Svojou činnosťou, či už záujmovou, príležitostnou, alebo počas prázdnin, sa natrvalo vpísalo do dejín nášho mesta.

Čítať ďalej...


Záver mája patril medzi florbalistami poslednému kolu 14. ročníka školskej florbalovej ligy „O pohár primátora“. Súťaže sa dlhodobo zúčastňuje 8 družstiev, zápolenia prebiehali v telocvični ZŠ Jána Zemana v Novej Bani od októbra do mája 1x mesačne.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800