en
Neprehliadnite


Aktuality

Číslo: OLP/3881/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, v znení opatrení č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020, ktoré mení a dopĺňa nasledovne:

 

Čítať ďalej...


Práve Vy si v tento sviatok zaslúžite všetko najlepšie, pretože ste nám dali a naučili nás toho tak veľa.
Ste pri našich úspechoch a taktiež nám pomáhate pri našich starostiach. Ste našim príkladom na našej ceste životom.
Prajem Vám milé maminy radosť z Vašich detí v dobrom zdraví a pohode.

 

Branislav Jaďuď, primátor mestaUvedomujeme si, že zorientovať sa v denno denne prijímaných opatrenia, nariadeniach alebo zmenách legislatívy je veľmi zložité. Situácia sa mení doslova po minútach a preto Vám prinášame formou časovej osi prehľad udalostí, ktoré ovplyvňujú právne prostredie SR.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800