en
Neprehliadnite


Aktuality

ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Prineste použitý kuchynský olej na čerpaciu stanicu Slovnaft a prispejete tým k ochrane životného prostredia. Olej sa následne ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty.

Čítať ďalej...


pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Mesiac október je charakterizovaný ako mesiac úcty k starším, no neznamená to, že len v októbri máme vyjadrovať úctu... Práve naopak, každý deň si vážme starších, našich rodičov, starých rodičov. Berme si od nich múdrosť, učme sa zachovávať tradície...

Čítať ďalej...


Nový náučný chodník s názvom Zbojnícke studničky spája jednotlivé studničky a vodné diela, ako aj územie mokrade, kde obnovuje a oživuje ekologicky hodnotné plochy.

Mesto Nová Baňa slávnostne otvorilo tento chodník v stredu 9. 11. 2016 za prítomnosti primátora mesta, zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja, pozvaných hostí, škôl a širokej verejnosti.

Čítať ďalej...


Mestu Nová Baňa bolo doručené oznámenie o odstúpení od Memoranda o porozumení, ktoré bolo uzavreté medzi mestom Nová Baňa a Tekovskou kúriou, s.r.o., ktoré pojednávalo o vzájomnom záujme vybudovať multifunkčnú halu s relaxačným centrom v meste Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881