en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa pripravilo v posledný augustový deň rozlúčku s prázdninami v rámci záveru kultúrneho leta. Z dôvodu premenlivého počasia bolo podujatie presťahované do kina Vatra, kde bolo naozaj veselo. Pri vstupe boli pripravené tvorivé dielne s možnosťou vytvoriť si škrabošku s motívom zvieratka a detičky mohli zanechať aj odkaz pre škriatkov svojím odtlačkom dlane na papier.

Čítať ďalej...


Podujatie „Na Štáloch je veselo“ sa stalo súčasťou tradičných podujatí počas kultúrneho leta organizovaného mestom Nová Baňa. Vystupujú na ňom folklórne skupiny z nášho regiónu i pozvaní hostia. Ani tento rok nechýbal špeciálny hosť, ktorým bol FS VILLA z Nového Sadu, pre ktorý bol presunutý pôvodný termín z prvej augustovej nedele na poslednú augustovú nedeľu. Moderátorskú taktovku tohto ročníka prevzala Adriana Hellebrandtová.

Čítať ďalej...


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Nová Baňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Čítať ďalej...


Milé deti, milá mládež, vážení rodičia!

Centrum voľného času Nová Baňa vám aj v školskom roku 2014/2015 ponúka široký výber záujmových útvarov.

Naša ponuka je určená deťom do 15 rokov, mládeži do 30 rokov, ako aj deťom predškolského veku.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881