en
Neprehliadnite


Aktuality

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.


Je obdobie, kedy sa príroda okolo nás prebúdza zo zimného spánku a mnohým občanom nie je ľahostajné, že prostredie nášho mesta je znečistené rôznymi odpadkami, ktoré je v tomto čase najviac viditeľné. V tejto súvislosti sa objavujú dobrovoľné akcie organizované občianskymi združeniami (OZ) a dobrovoľníkmi zamerané na čistenie a upratovanie okolitej prírody. Takýto prístup občanov k spoločnému okoliu si mesto vysoko váži a chcelo by ju aj naďalej podporovať vzájomnou spoluprácou. Spolupráca medzi dobrovoľníkmi a mestom Nová Baňa pri čistení a pomoci okolitej prírode je veľmi dôležitá aj z pohľadu zodpovednosti za vyzbieraný odpad a spôsob, akým sa zber vykonáva.

Čítať ďalej...


Vitaj Veľká noc

Príďte privítať tohtoročnú jar! Mesto Nová Baňa Vás aj tento rok pozýva na veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia 12. apríla 2019. Tešiť sa môžete na širokú ponuku ľudovo-umeleckých výrobkov a tiež na vystúpenie DFS Novobanček. Tešíme sa na Vás!


Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom pripravilo tanečno - súťažnú prehliadku súborov, krúžkov, kolektívov, jednotlivcov moderného a módneho tanca z okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica a Banská Bystrica pod názvom DEŇ TANCA. Podujatie sa uskutočnilo 26. marca 2019 v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Súťažilo sa v rôznych štýloch a žánroch tanca.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800