en
Neprehliadnite


Aktuality

TODEX REAL, s.r.o. oznamuje, že v dňoch 29.Marca 2019 ( Piatok ) až 31.Júna 2019 ( Piatok ), bude vykonávať deratizáciu kanalizačnej sústavy v okrem iných miest aj v meste Nová Baňa v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Deratizáciu bude vykonávať naša firma TODEX REAL s.r.o., so sídlom Sládkovičova 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s pracovníkmi StVPS a.s. – Žiar nad Hronom.

Príloha.pdf


44. ročník Melekovej divadelnej Novej Bane, festivalu amatérskeho ochotníckeho divadla a divadla mladých, priniesol vystúpenia DS MÚZa - Nová Baňa, DOS Pilindoš - Očová, DS ČI-PR-CHA – Kremnica, DS Dom chvály - Nová Baňa a DS Paradajz Pikčr.

Čítať ďalej...


Prišla k nám jar, s ktorou sa zobúdza príroda a záhradkári sa už tešia na práce vo svojich záhradách. Novobanskí záhradkári aj záhradkári z blízkeho okolia sa aj tento rok mohli tešiť na vzácne rady od Dr.h.c. Prof. Ing. Ivana Hričovského, DrSc., ktorý k nám už po niekoľkýkrát zavítal a odovzdal svoje cenné skúsenosti ohľadom ovocných stromov a kríkov. Účasť bola vysoká.

Čítať ďalej...


Centrum voľného času Nová Baňa, Pohronské múzeum v Novej Bani a mesto Nová Baňa. Cieľ: Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej a regionálnej hrdosti, vlastenectva, orientuje pozornosť žiakov na aktuálne témy v našej spoločnosti a významné historické medzníky.

Propozície + prihláška
 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800