en
Neprehliadnite


Aktuality

Chodievate pravidelne či príležitostne do práce na bicykli ?

Chodievate naopak do práce autom a neviete sa odhodlať sadnúť na bicykel či osloviť aj svojich kolegov ?

Nechajte auto doma a vyskúšajte si s nami zdravší a ekologický spôsob dochádzania do práce.

 

Ak ste to nestihli alebo nenašli odvahu v minulom roku, pridajte sa k nám teraz !

Čítať ďalej...


Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú verejnosti , že v zmysle Kalendára triedeného zberu na rok 2016, budú vykonávať zber triedených zložiek zmesového komunálneho odpadu nasledovne :

30.marca – streda – zber plastov
31.marca – štvrtok – zber papiera
01.apríla – piatok – zber skla a kovov

 

Žiadame občanov aby vytriedené zložky určené k odvozu umiestnili maximálne 1 meter od miestnej alebo účelovej komunikácie, mimo dosahu elektrického vedenia z dôvodu optimálnej , efektívnej a bezpečnej nakládky.
Odpad je potrebné vyložiť v daný deň zberu do 7.00 hod. Odpad umiestnený neskôr a vo väčšej vzdialenosti nebude odobratý.

 


Dňa 1.5.2016 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 9/2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa. V súvislosti s tým Vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky.

Čítať ďalej...


Už tradične v predveľkonočnom čase Mesto Nová Baňa organizuje podujatie pod názvom Vitaj, Veľká noc. Od ranných hodín prichádzali v piatok 11. marca do Centra voľného času predajcovia a remeselníci nielen naši miestni, ale aj z ďalších miest Slovenska.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881