en
Neprehliadnite


Aktuality

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, na Andreja Kmeťa 7 v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Klub dôchodcov, súpisné číslo 604 na parcele číslo C KN 50, popis stavby: STAVBA
pozemky registra "C" parcelné číslo C KN 50, výmera 559 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo C KN 51, výmera 400 m2, druh pozemku Záhrady.

Čítať ďalej...


Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch v Novej Bani, podľa LV č. 3853:
stavba Sociálno – prevádzková budova, súpisné číslo 525 na parcele číslo C KN 1840, popis stavby: STAVBA
pozemok registra "C" parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

Čítať ďalej...


Dňa 19.12.2016 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie Súsošia sv. Trojice po obnove.

Čítať ďalej...


Vianočnú atmosféru sme si mohli vychutnať na vianočných trhoch Čas radostný, čas vianočný, ktoré tradične organizuje mesto Nová Baňa. Už od skorého rána sa v piatok 16. decembra 2016 schádzalo vo vnútorných aj vonkajších priestoroch Centra voľného času v Novej Bani takmer 40 remeselníkov i predajcov rôzneho tovaru a občerstvenia, aby nám mohli ponúknuť sortiment voňajúci vianocami.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881