en
Neprehliadnite


Aktuality

Zápisnica

výberovej komisie z pracovného pohovoru na výber uchádzačov o funkciu „ samostatný odborný referent“ na Oddelenie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice.

Dátum a miesto konania: dňa 27.06.2019, zasadacej miestnosti č. 10 na 1. poschodí Mestského úradu v Novej Bani v čase od 10,00 hod.

Zasadnutie viedla Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu v Novej Bani.

Účasť členov výberovej komisie na zasadnutí: prítomní 5 členovia.

Na základe oznámenia o vyhlásení Informácie o voľnom pracovnom mieste, ktoré bolo dňa 05.06.2019  zverejnené na internetovej stránke mesta www.novabana.sk, portáli www.istp.sk, úrade práce bol posledným dňom na doručenie žiadostí do zaradenia na pracovný pohovor určený deň 24.06.2019

K uvedenému dátumu bolo do podateľne Mestského úradu v Novej Bani, resp. e. mailovou poštou doručených 17 podaní.

Čítať ďalej...Mesto Nová Baňa v novembri 2018 zverejnilo na svojej webovej stránke, ako aj v Novobanských novinách výzvu na podanie návrhov na najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2018 v piatich kategóriách. Návrhy museli spĺňať určité kritériá, na základe ktorých hodnotiaca komisia, menovaná primátorom mesta, bodovacím systémom rozhodla, ktorí z nominovaných budú ocenení. Nominácie boli podané v troch kategóriách, a to jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov, jednotlivci seniori – od 19 rokov a zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci.

Čítať ďalej...


Už v stredu, 19. júna 2019 odštartuje v Novej Bani Kultúrne leto 2019 vystúpením detí z Centra voľného času a divadlom pre deti, ktoré sa uskutočnia v radničnom parku. Pestrý letný program bude pokračovať divadelným predstavením „Polnočné vlámanie“ v kultúrnom dome Štále. Pre dospelých sú tiež pripravené premietania populárnych filmových noviniek v Amfiteátri Tajch a už tradičné podujatia na Tajchu u Igora, kde nebudú ani tento rok chýbať „Rocková noc“ a „Na Tajchu je veselo“.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800