en
Neprehliadnite


Aktuality

Mestu Nová Baňa bolo doručené oznámenie o odstúpení od Memoranda o porozumení, ktoré bolo uzavreté medzi mestom Nová Baňa a Tekovskou kúriou, s.r.o., ktoré pojednávalo o vzájomnom záujme vybudovať multifunkčnú halu s relaxačným centrom v meste Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Dňa 10. augusta 2016 bola na Mestský úrad v Novej Bani doručená mestskému zastupiteľstvu Petícia za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Poslanci mesta schválili na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva zámer previesť pozemky areálu bývalého kúpaliska a časť susediacich pozemkov spoločnosti Tekovská Kúria, s.r.o. patriacej miestnemu podnikateľovi Radovanovi Gondovi. Ten chce na uvedených pozemkoch postaviť multifunkčný športovo relaxačný areál za viac ako 3 milióny euro.

Čítať ďalej...


Novobanský jarmok máme úspešne za sebou. Užili sme si nielen dni plné slnka, ale aj dobrej nálady či tanca. Mali sme možnosť vidieť výborný program, ukážky ľudovoumeleckých výrobcov a ich výrobkov a remesiel. A veru, zišli sa tu umelci nielen z Novej Bane, ale aj zo širokého okolia.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881