en
Neprehliadnite


Aktuality

Investičné akcie sú uvedené v priloženej tabuľke rozdelené na plánované a nové akcie. Spolu bolo v roku 2019 preinvestovaných 1 204 174 €. Mesto realizovalo spolu plánované investičné akcie za 312 402 € a nové za 328 922 €. TS realizovali v priebehu roku 2019 plánované akcie za 389 818€ a nové za 173 312€.

Čítať ďalej...S končiacim sa rokom Vám milí spoluobčania prinášame po jednotlivých mesiacoch poobhliadnutie za uplynulým rokom. Všetkým účinkujúcim, reprezentantom, organizátorom, divákom aj fanúšikom srdečne ďakujeme za všetky podujatia.
Branislav Jaďuď, primátor mesta

Čítať ďalej...


Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa a mesto Nová Baňa zorganizovali v sobotu 16. novembra 2019 prvú slávnostnú spoločnú poľovačku stredoslovenských slobodných kráľovských banských miest. Vysoká účasť, úspešný a bezpečný priebeh, a profesionalita v organizovaní sú dôvody, vďaka ktorým možno do budúcna očakávať ďalšie ročníky tohto atraktívneho podujatia.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800