en
Neprehliadnite


Aktuality

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom mesta Nová Baňa, že v zmysle „Kalendára triedeného odpadu „ uskutočnia zber triedených odpadov nasledovne :

Streda 26.11.2014 – plasty
Štvrtok 27.11.2014 – papier
Piatok 28.11.2014 – sklo a kovy

Triedené odpady je potrebné vyložiť do 7.15 hod maximálne 1 meter od prístupovej komunikácie.
Triedené odpady uložené vo väčšej vzdialenosti nebudú odobraté.
 


Aj v mesiaci november si pre deti a mládež z Novej Bane pripravilo Centrum voľného času na ulici Bernolákovej pestrú ponuku aktivít.

Čítať ďalej...


V nedeľné dopoludnie 9. novembra sa všetci priaznivci hry pre celú rodinu – Petang, stretli pri novovybudovanom petangovom ihrisku na Nábrežnej ulici. Vybudovalo ho mesto Nová Baňa prostredníctvom Technických služieb mesta Nová Baňa v spolupráci s Mestskými lesmi spol. s r.o.
Petangové ihrisko slávnostne oficiálne otvoril Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa, prestrihnutím pásky aj za prítomnosti Natálie Pinkovej a Petra Forgáča, poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Na počesť výrobcu cimbalov, Jozefa Tužinského z Novej Bane, usporiadali organizátori podujatia - mesto Nová Baňa, Banskobystrický samosprávny kraj, Konzervatórium J. L. Bellu, Základná umelecká škola Nová Baňa a OZ Cimbal – Anton Budinský - už X. ročník „Na cimbalovú nôtu“. Tento večer niesol podtitul: Budinskovci v Novej Bani a ich hostia, ktorý sa uskutočnil v  kine Vatra.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881