en
Neprehliadnite


Aktuality

Pod týmto názvom sa organizovala záchranárska súťaž detí predškolského veku v obvode mesta Nová Baňa. Hlavnými organizátormi boli OZ Salus Vitalis a Centrum voľného času v Novej Bani. Dňa 4. júna 2015 sa v parku pred radnicou v Novej Bani stretlo osem družstiev z jednotlivých materských škôl, a to MŠ z Novej Bane na ul. Nábrežnej, MŠ na ul. Kolibskej, MŠ na ul. Štúrovej, ďalej MŠ z Brehov, MŠ z Tekovskej Breznice, MŠ z Rudna nad Hronom a MŠ zo Špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani.

Čítať ďalej...


Už po štvrtý krát od roku 2012 sa nám 5. júna v kine Vatra prestavila FSk Vinička v programe pod názvom Vinička a jej hostia. Tento krát pozvanie prijali Mužská spevácka skupina SEKERA zo Žiaru nad Hronom, Mužská spevácka skupina MATIČIAR z Kozároviec a gajdoš Dominik Garaj. Na začiatku programu odzneli banícke piesne v podaní domácej folklórnej skupiny.

Čítať ďalej...


V dňoch 27.-29. mája 2015 nás novobanský Dievčenský spevácky zbor VOCE EUFONICO pod vedením Mgr. art. Margaréty Žňavovej reprezentoval na 46. ročníku celoslovenskej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov pod názvom Mládež spieva 2015. Tomu predchádzal postup z regionálneho aj krajského kola. Vo finále sa naši stretli so zbormi z Prievidze, Trenčína, Košíc, Hlohovca, Rajca, Štúrova, Nitry a Komárna.

Čítať ďalej...


V poslednú májovú sobotu sa okolo 18,30 hod. začali v „kulturáku“ na Brehoch schádzať mladí ľudia prevažne z Novej Bane vystrojení v rozmanitých krojoch. Ľudovú veselicu pripravilo Diecézne centrum mládeže Maják v spolupráci so šikovnými Novobančanmi – Romankou Hlaváčovou, Tomášom Štrbom a Tomášom Palajom. Veselicou účastníkov sprevádzali moderátori Anička (R. Hlaváčová) a Mišo (T. Štrba).

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881