en
Neprehliadnite


Aktuality

Rok 2014 ubehol veľmi rýchlo a my sme opäť ocenili športovcov, ktorí sa v ňom zaslúžili o reprezentáciu nielen svojich športových klubov, ale aj mesta Nová Baňa.
V sále kina Vatra sa v piatok 23. januára 2015 zišli nominovaní športovci, tréneri, predsedovia a zástupcovia športových klubov, riaditelia škôl a všetci tí, ktorí sledujú športové dianie v meste.

Čítať ďalej...


Kultúrne podujatia sme v tohto roku začali Novoročným koncertom miešaného speváckeho zboru mesta Cantus Monte Regis. V hodinovom koncerte nám spevácky zbor opäť dokázal svoje kvality. Pod taktovkou Mgr. art. Margaréty Žňavovej a Jozefa Kráľa sme mali možnosť vypočuť si diela sakrálnej aj svetskej tvorby.

Čítať ďalej...


Občianske združenie pri CVČ - Centráčik v spolupráci s mestom Nová Baňa organizuje 13. 2. 2015 o 19.00 hod. v sále CVČ -  5. ročník Novobanský ples.


Kto si chcel spestriť a osviežiť atmosféru sviatočných dní Vianoc, určite neváhal a prišiel na koncert skupiny SOGST, ktorá pripravila svoj skvelý spomienkový koncert po 40. rokoch.
Ich návrat bol potešením pre staršiu generáciu a príjemným prekvapením pre mladšiu generáciu.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881