en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa zorganizovalo v mesiacoch december 2020 – február 2021 benefičnú zbierku MY A NAŠE MESTO s tým, že výťažok bude použitý na zakúpenie a osadenie workoutových zostáv v rekreačnom areáli Tajch. Súčasťou benefície bol aj kultúrny program, ktorý sme Vám sprostredkovali prostredníctvom YouTube kanála Mesta Nová Baňa dňa 18. decembra 2020.
Skutočnosť, že v rámci zbierky bolo formou peňažných darov poukázaných 3177 eur svedčí o tom, že myšlienka zatraktívniť a rozšíriť možnosti rekreačného a športového vyžitia v našom meste nezostala bez povšimnutia.

Čítať ďalej...


Pre rozvoj mesta sme v rozpočte vyčlenili na rok 2021 finančné prostriedky pre 35 aktivít a ďalších 30 aktivít sme doplnili v zmenách rozpočtu v priebehu tohto roku. Spolu tak pre rozvoj mesta zrealizujeme 65 aktivít za viac ako 1,1 mil. EUR z vlastných zdrojov. Prehľad vybraných konkrétnych aktivít Vám prinášame v prílohe pod touto informáciu.

Čítať ďalej...Technické služby mesta Nová Baňa upozorňujú občanov, že kontajnerové stojiská ako aj stojiská zvonov slúžia na uloženie len komunálneho a triedeného odpadu. V prípade uloženia veľkoobjemového, nebezpečného odpadu a elektro-odpadu sa občan dopustí priestupku vo forme uloženia nezákonného odpadu. Stojiská bude kontrolovať mestská polícia a občan môže byť sankcionovaný.
 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800