en
Neprehliadnite


Aktuality

2. 7. 2020 v Novej Bani

Nadácia TA3  aj v roku 2020 zorganizovala charitatívnu akciu Káčer na bicykli 2020,

aby pomohla ľuďom s vážnymi zdravotnými problémami.

 

Záznam z akcie, viac info a fotogalériu si môžete pozrieť tu: https://www.ta3.com/clanok/1187027/kacer-ma-za-sebou-etapu-okolo-novej-bane-patrila-vylupkovcom.html


V Á Ž E N Í  R O D I Č I A !

R O Z H O D N U T I A
o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2020/21 si môžete prísť prevziať.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa pripravuje Kalendár kultúrnych a športových podujatí na 2. polrok 2020. Hlavným cieľom sú kultúrne a športové podujatia určené pre deti, mládež a širokú verejnosť a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných mestom, kultúrnymi, telovýchovnými a športovými subjektmi, ktoré pôsobia na území mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


V zmysle zákona č. 155/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií môže prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet požiadať o dotáciu na nájomné. Mesto Nová Baňa má záujem zmierniť následky sťaženého užívania nebytových priestorov nájomcom, ktorí musia splniť podmienky uvedené v zákone. Výška poskytnutej zľavy z nájomného zo strany Mesta Nová Baňa za sťažené obdobie bude v maximálnej výške 50%. Pripomíname, že nájomca musí mať okrem iného aj vysporiadané finančné vzťahy so štátom (Zákon 523/2004 Z.z. – Zákon o rozpočtových pravidlách). Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Žiadosť sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, kde prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, ako aj za stranu nájomcu.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800