en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona a vyhl. č. 55/2001 Z. z. prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Nová Baňa - zmeny a doplnky č. 1.

Čítať ďalej...


Mestská polícia vyzýva občanov mesta na zvýšenú opatrnosť na prechádzkach lesnou cestou z ul. Pod Gupňou, pri  zástavbe rodinných domov a pokračovaním chodníka smer Zvonička. Dôvodom je nález zamaskovaných nástrah na chodníku, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia. Mestská polícia túto lokalitu skontroluje detektorom na kovy.

 


V prípade, že medzi seniormi je niekto COVID- 19  pozitívny a nemá rodinu, ktorá by mu vedela zabezpečiť nákup základných životných potrieb alebo liekov, je možné kontaktovať MsÚ v čase od 8:00 – 11:00 hod. na telefónnom čísle: 045/6782 881.


8. marec je sviatok všetkých žien,

prajeme Vám šťastie len,

prajeme Vám krásu k tomu,

nech ste ozdobou každého domu.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800