en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa sa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami a športovými nadšencami podujalo  v mesiaci jún zorganizovať v poradí už 14. ročník Týždňa športu pre všetkých. Harmonogram nakoniec zahŕňal 24 rôznych športových aktivít, do ktorých sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie, a to nielen aktívni, ale aj príležitostní športovci.

Čítať ďalej...


Usporiadateľ: Mesto Nová Baňa a nadšenci pre beh

Organizačný výbor: Peter Gajdoš – riaditeľ pretekov
Ľuboš Brieška, Dagmar Lachká

Technické zabezpečenie: Mesto Nová Baňa

Termín: 9. september 2017, sobota

Čítať ďalej...


Dňa 13.6.2017 bola na včelnici v katastri Nová Baňa potvrdená nákaza moru včelieho plodu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. nariadila pre včelárov v katastri Nová Baňa č. 841251 a katastri Brehy č. 806188, opatrenia. Nariadené opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu pre včelárov sú zahrnuté v priloženom dokumente.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa aj tento rok prijalo výzvu a zapojilo sa v poradí už do 4. ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli 2017“, cieľom ktorej je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881