en
Neprehliadnite


Aktuality

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií upozorňuje, že od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií:
1. nadácie,
2. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
3. neinvestičné fondy,

Čítať ďalej...Na základe doručeného povolenia od Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vám mesto Nová Baňa oznamuje, že v termíne od 20.05.2019 od 6:00 hod. do 19.07.2019 do 18:00 hod.
bude cesta III.triedy (III/2512) na Kollárovej ulici (pri Základnej umeleckej škole) smer Malá Lehota celkom uzavretá z dôvodu rekonštrukcie existujúcej odľahčovacej komory OK 5A na verejnej kanalizácii.
Uzávierka platí aj v dňoch pracovného pokoja a cez nedele.
Bližšie informácie v Povolení a miesto rekonštrukcie v priloženej Situácii
 


Dňa 30.04.2019 bola na dvoch včelniciach v katastri Brehy potvrdená nákaza moru včelieho plodu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom v zmysle zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariadila pre včelárov opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho v katastri Brehy a Nová Baňa. Opatrenia sú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800