en
Neprehliadnite


Aktuality

Krásne masky sa prišli zabávať na mestský karneval do Centra voľného času v Novej Bani dňa 26. februára 2014. Vyzdobená sála Centra voľného času sa premenila na tanečný parket s rozprávkovými bytosťami.

Čítať ďalej...


Pekné a zaujímavé aktivity – jarný tábor pripravili pre deti z mesta Nová Baňa pedagogické pracovníčky CVČ v Novej Bani. Rodičia si svoje deti mohli prihlásiť na celý týždeň, alebo jednotlivé dni podľa záujmu aj finančných možností. Každé ráno sa stretla skupinka detí so svojimi vedúcim, ktorý im pripravili pestrý program.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa upozorňuje všetkých predávajúcich na príležitostných trhoch konaných na území mesta Nová Baňa, že od 1. 1. 2014 sú v súlade s platnými právnymi predpismi povinní pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU

Čítať ďalej...


Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani je od roku 2008 súčasťou projektu Školy – partneri budúcnosti, ktorý vznikol z iniciatívy nemeckého ministerstva zahraničných vecí a spája medzičasom celosvetovo viac než 1400 škôl. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podpora vyučovania nemeckého jazyka a rozvoj vzájomnej spolupráce škôl. Realizácia jednotlivých aktivít prebieha v úzkej spolupráci s Goetheho inštitútom.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881