en
Neprehliadnite


Aktuality

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

Čítať ďalej...


S myšlienkou, pripomenúť si takýmto spôsobom prelomový okamih, ktorý v Novej Bani položil základy moderného priemyslu, prišiel Ing. Pavel Petrech, bývalý riaditeľ závodu, ktorý na káve s Ing. O. Urdom túto predstavu a jej realizáciu prejednali a následne prerokovali s vedením Knaufu o súhlase, aby na pôde závodu mohol takýto pamätník byť osadený.

Čítať ďalej...


V piatok 17.apríla sa v kine Vatra zišla skupina ľudí, ktorým je blízka jazzová hudba. Na domácej pôde sa predstavil náš rodák Filip Urda s kapelou ESPECIAS.

Čítať ďalej...


Riaditeľka  Materskej  školy na ulici Nábrežná 2 , oznamuje rodičom detí narodených v rokoch 2010, 2011, 2012,   ktorí si podali žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy, že ROZHODNUTIE   o prijatí resp. neprijatí dieťaťa si môžu vyzdvihnúť v materskej škole v dňoch od 24. apríla do 29. apríla 2015 v čase od 11.hod. do 16, 30 h.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881