en
Neprehliadnite


Aktuality

 

Mesto Nová Baňa so sídlom Námestie slobody č.1, 968 01 Nová Baňa v súlade s ustanoveniami §6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

pre obsadenie pracovného miesta na Mestskej polícii mesta Nová Baňa.

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Názov funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: náčelník Mestskej polície mesta Nová Baňa

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2019

Čítať ďalej...


 Výstava „Ako sa budovali krajšie zajtrajšky“ je zameraná na obdobie socializmu v Československej republike, zachytáva teda roky 1948 – 1989. Venovaná je 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorá toto obdobie ukončuje. Jednotlivé časti výstavných priestorov ukazujú návštevníkovi obraz bežnej domácnosti z tohto obdobia.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.2.2020

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Čítať ďalej...


Agentúra KUMŠT PRODUCTION oznamuje, že z dôvodov nečakaných komplikácií s právami predstavenia EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE nie je možné na plánovaný termín 18.11.2019 realizovať danú divadelnú hru. Mrzí nás, že napriek veľkej snahe zabezpečiť na daný termín adekvátnu náhradu programu sa nám nepodarilo zaistiť predstavenie na presne ten istý dátum. Náhradný program Vám preto ponúkame v čo najbližšie možnom termíne a to v pondelok 25.11.2019, kedy prídu za Vami herci : Maroš Kramár, Marko Igonda, Henrieta Mičkovicová s výbornou komédiou UŽ TI NIKDY NENALETÍM. Veríme, že Vás daný program napriek nepríjemnej zmene poteší.

 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800