en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa v novembri 2018 zverejnilo na svojej webovej stránke, ako aj v Novobanských novinách výzvu na podanie návrhov na najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2018 v piatich kategóriách. Návrhy museli spĺňať určité kritériá, na základe ktorých hodnotiaca komisia, menovaná primátorom mesta, bodovacím systémom rozhodla, ktorí z nominovaných budú ocenení. Nominácie boli podané v troch kategóriách, a to jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov, jednotlivci seniori – od 19 rokov a zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci.

Čítať ďalej...


Už v stredu, 19. júna 2019 odštartuje v Novej Bani Kultúrne leto 2019 vystúpením detí z Centra voľného času a divadlom pre deti, ktoré sa uskutočnia v radničnom parku. Pestrý letný program bude pokračovať divadelným predstavením „Polnočné vlámanie“ v kultúrnom dome Štále. Pre dospelých sú tiež pripravené premietania populárnych filmových noviniek v Amfiteátri Tajch a už tradičné podujatia na Tajchu u Igora, kde nebudú ani tento rok chýbať „Rocková noc“ a „Na Tajchu je veselo“.

Čítať ďalej...


Na základe ústnych podnetov zo strany občanov a Mestskej polície v Novej Bani, ktorá predmetný úsek monitoruje kamerovým systémom, bude z bezpečnostných dôvodov zabránené prejazdu vozidiel popred Základnú umeleckú školu (ZUŠ). Vstup do ZUŠ bude umožnený.
Upozorňujeme vodičov, že popred bránu ZUŠ nevedie miestna komunikácia - vozovka, je to spevnená plocha, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, ktorá nie je prispôsobená prejazdu vozidiel.
Od 20.05.2019 do 19.07. 2019 platí na štátnej ceste III. triedy na ulici Kollárovej pred ZUŠ úplná uzávierka cesty z dôvodu rekonštrukcie odľahčovacej komory v telese cesty. Napriek možnosti obchádzky po iných miestnych cestách vodiči nerešpektujú uzávierku cesty a zvyšujúcimi prejazdmi popred ZUŠ v oboch smeroch ohrozujú deti navštevujúce ZUŠ a aj občanov prechádzajúcich týmto úsekom.
Za pochopenie riešenia danej situácie ďakujeme.
 


Chceš patriť do skupiny mladých, aktívnych ľudí vo veku 13-25 rokov, ktrorí chcú niečo zažiť, niečo robiť a tým aj čosi zmeniť? Zaujalo ťa to? Tak neváhaj a pridaj sa k nám! Radi ťa spoznáme a dáme ti priestor na sebarealizáciu.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800