en
Neprehliadnite


Aktuality

Každoročne druhú májovú nedeľu mesto Nová Baňa venuje pri príležitosti Dňa matiek  práve týmto vzácnym bytostiam - mamám. Je to deň, kedy by si mal  každý pripomenúť dôležitosť žien, matiek.

Čítať ďalej...


Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si štáty pravidelne pripomínajú 8. mája. V tomto roku si svet pripomína 70. výročie víťazstva nad fašizmom a nacizmom. 

Čítať ďalej...


Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

Čítať ďalej...


S myšlienkou, pripomenúť si takýmto spôsobom prelomový okamih, ktorý v Novej Bani položil základy moderného priemyslu, prišiel Ing. Pavel Petrech, bývalý riaditeľ závodu, ktorý na káve s Ing. O. Urdom túto predstavu a jej realizáciu prejednali a následne prerokovali s vedením Knaufu o súhlase, aby na pôde závodu mohol takýto pamätník byť osadený.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881