en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa Vás pozýva na divadelné predstavenie "Ako išlo vajce do sveta", ktoré sa uskutoční 21. augusta 2019 o 17:00 hod. v radničnom parku. V prípade nepriaznivého počasia sa divadelné predstavenie uskutoční v kine Vatra. Vstup voľný, tešíme sa na Vás!

Čítať ďalej...


Primátor mesta a Základná organizácia protifašistických bojovníkov v Novej Bani vám pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania ponúka nasledovný program:

OSLAVY SNP v Novej Bani

streda 28. augusta 2019o 10,30 sa konajú spomienkové oslavy SNP  na Námestí slobody v Novej Bani  kladenie vencov k pamätníku SNP, príhovor primátora mesta a tajomníka ZO SZPB, hudobné vystúpenie speváckej skupiny Jesienka)

OSLAVY SNP v Banskej Bystrici

štvrtok 29. augusta 2019 o 8,30 hod. odchod autobusu na celoštátne oslavy 75. výročia SNP do Banskej Bystrice, kde je zabezpečený celodenný program. Doprava účastníkov je bezplatná. Svoju účasť je potrebné nahlásiť na Informačné centrum osobne, alebo telefonicky na čísle 67 82 881 do 26.8.2019.

 

Čítať ďalej...


Po presťahovaní označníka zastávky autobusov miestnej dopravy z pôvodného miesta pre VÚB bankou autobus zastavuje už od r. 2016 v smere od námestia pri parku vedľa pomníka. Projektovú dokumentáciu s názvom „Architektonická štúdia osadenia autobusovej zastávky Námestie Slobody Nová Baňa“, ktorú plánujú Technické služby osadiť na Námestí slobody, spracoval na základe objednávky Ing. arch. Ľubor Hollý (Hollý s.r.o., 4/2019). Architektonická štúdia rieši umiestnenie zastávky v dvoch alternatívach (ALT.1 – osadenie na existujúcom chodníku oproti zastávke alebo ALT.2 – osadenie v parčíku pri zastávke).

Čítať ďalej...


Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo s BBRSC, a.s. oznamujeme motoristom a občanom mesta Nová Baňa, že dňom od 20. až 21. augusta 2019 pokračujú práce na oprave výtlkov na miestnych komunikáciách na úsekoch:  ul. Spojná, Kalvárska, Záhrbská, Nemocničná, Dodekova, Švantnerova, Hrádza, Pod Sekvojou, Čierny Lúh. Dotknuté úseky a ich obchádzky budú vyznačené dopravnými značkami.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800