en
Neprehliadnite


Aktuality

V zmysle Zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. sú vianočné stromčeky definované ako Biologicky rozložiteľný odpad. Tento môže občan po od-strojení bezplatne odovzdať na hornom zbernom dvore Technických služieb v čase Po-Pi 8.00-14.00 hod a v So 7.00-13.00 hod. Stromčeky vyložené pri smetných nádobách sú definované ako nezákonne uložený odpad , ktorý separovaným zvozom navyšuje finančné prostriedky na jeho likvidáciu.Veríme, že spoločne prispejeme k redukcii nákladov a budeme mať čistejšie a krajšie mesto.


ponúka do prenájmu na individuálne alebo skupinové športové aktivity učebňu športu s povrchom tatami cross, 50m2. Voľné hodiny doobeda i poobede. Cena dohodou. Kontaktujte nás na tč. 045/6857092?

Čítať ďalej...


Technické služby mesta Nová Baňa príjmu do trvalého pracovného pomeru vodiča špeciálneho vozidla na zber odpadov.

Uchádzač musí mať platný vodičský preukaz typu B, C, KKV, psychotesty, lekársku prehliadku.

Ponúkaný plat: podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Nástup možný ihneď.

 

Bližšie informácie radi poskytneme na telefónnom čísle: 045/6856003 alebo osobne na TS mesta Nová Baňa.


na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2018

V rámci prezentácie športu Mesto Nová Baňa vyhlasuje najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa. Oceňuje ich vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta za rok 2018.
Na základe výsledkov podaných návrhov budú vyhlásení tí najúspešnejší, bez určenia poradia, v nasledovných kategóriách:

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800