en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa v spolupráci s centrom voľného času a ZŠ Jána Zemana zorganizovalo 7. mája 2019 už XXVII. ročník Štafetového behu o pohár primátora mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií upozorňuje, že od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií:
1. nadácie,
2. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
3. neinvestičné fondy,

Čítať ďalej...Na základe doručeného povolenia od Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vám mesto Nová Baňa oznamuje, že v termíne od 20.05.2019 od 6:00 hod. do 19.07.2019 do 18:00 hod.
bude cesta III.triedy (III/2512) na Kollárovej ulici (pri Základnej umeleckej škole) smer Malá Lehota celkom uzavretá z dôvodu rekonštrukcie existujúcej odľahčovacej komory OK 5A na verejnej kanalizácii.
Uzávierka platí aj v dňoch pracovného pokoja a cez nedele.
Bližšie informácie v Povolení a miesto rekonštrukcie v priloženej Situácii
 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881