en
Neprehliadnite


Aktuality

Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka v školskom roku 2021/2022 2-ročné nadstavbové štúdium podnikanie v remeslách a službách. Podmienkou prijatia je vlastniť výučný list.

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 045/ 68 55 585, 0905 493 007


Každoročne je potrebné v čase prerokovania Záverečného účtu predložiť do MsZ aj plnenie programu rozvoja mesta, ktoré vychádza z programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PHSR.
Za rok 2020 je to posledné plnenie obdobia PHSR 2014 – 2020.

Čítať ďalej...


podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na prevod vlastníctva majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Kollárova, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

stavba
sklady (Bananáreň), súpisné číslo 349, postavené na pozemku C KN parc. č. 99/3 popis stavby: STAVBA

Čítať ďalej...


Prívalové dažde spôsobili viacero škôd na miestnych komunikáciách v rôznych častiach mesta, najmä na Štáloch (ul. Hrabcova cesta, v Ílende), na ul. Viničnej a na ul. Podhorskej.

Ďakujeme Technickým službám za vykonanie operatívnych zásahov s technikou tak, aby sa umožnilo spriechodniť zaplavené úseky.

 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800