en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa v spolupráci so športovými klubmi, školami, občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi organizuje v termíne od 18. 6. do 24. 6. 2018 v poradí 15. ročník Týždňa športu pre všetkých. V rámci tohto podujatia sú pripravené rôzne športové aktivity, určené všetkým vekovým kategóriám. Neváhajte a zapojte sa aj Vy! Stačí si vybrať niektorú zo športových aktivít a následne kontaktovať organizátora (viď. harmonogram podujatia).

Čítať ďalej...


Nadácia SPP v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom vyhlásila v roku 2018 výzvu v rámci grantového programu Regióny. Účelom tohto programu je upevnenie vzťahov s mestami a obcami prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Čítať ďalej...


V zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani čl. VI ods. 6 z dôvodu, že dňa 2. 5. 2018 nebolo mestské zastupiteľstvo uznášania schopné, primátor mesta Nová Baňa zasadnutie prerušil a zvoláva zasadnutie na prerokovanie celého zasadnutia na deň

16. mája 2018 (t.j. v stredu) o 15.00 hod.

do zasadačky MsÚ v Novej Bani, v Podnikateľskom centre na I. poschodí s nezmeneným programom:

Čítať ďalej...


Májová zeleň symbolizuje zrod nového života, lásku, silnú úrodu a životnú energiu. Symbolom májovej zelene sa stal Máj, ktorý sa stavia vždy posledný aprílový podvečer a táto tradícia bola vždy sprevádzaná spevom, tancom a hudbou. Túto pradávnu ľudovú tradíciu sme si zopakovali aj v Novej Bani. Mesto Nová Baňa ju zorganizovalo práve na predmájový podvečer, 30. apríla 2018.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881