en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa oznamuje verejnosti, že v období 18.8. – 18.9.2016 sa uskutoční verejné pripomienkovanie Akčného plánu mesta Nová Baňa.

Dokument „Akčný plán mesta Nová Baňa“ je pre verejnosť k dispozícii v elektronickej verzii na webovej stránke: www.novabana.sk

Čítať ďalej...


Banícke fakľové sprievody sa v minulosti zvykli v banských mestách konať pri príležitosti sviatku patrónov. Mesto Nová Baňa, v snahe oživiť túto tradíciu, minulý rok usporiadalo toto podujatie po prvýkrát a inak tomu nebolo ani tento rok. A keďže patrónkou našich baníkov bola svätá Anna, ktorej je zasvätená Banícka kaplnka na Handli, pri ktorej sa kedysi baníci modlievali pred šichtou, ďakovali po šichte a z tohto miesta odprevádzali svojich zosnulých druhov v pohrebnom sprievode, Banícky fakľový sprievod začal v sobotu, 23. júla 2016, práve na tomto mieste.

Čítať ďalej...


Podľa nového zákona o odpadoch Technické služby mesta Nová Baňa prestávajú robiť kalendárový triedený zber po uliciach pre drobné stavebné odpady, bioodpady a elektroodpady.

Novým VZN č. 1/2016 z dôvodu sústavného porušovania VZN a zákona o odpadoch boli zrušené zhromažďovacie miesta Brezová, Matiášova cesta – Báne, Kozákova dolina, Laznícka, Kútovská – trafostanica, Chotár-Babuliarka-Psotka, Bukovina požiarna zbrojnica a verejne prístupný kontajner na Technických službách.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa pripravilo počas Kultúrneho leta 2016 Koncert klasickej hudby, ktorý sa uskutočnil v Radničnom parku dňa 13. júna 2016. V rámci Festivalu peknej hudby k nám zavítalo trio umelcov, Katarína Turnerová s hrou na harfe, Rajmund Kákoni s gombíkovým akordeónom a Eugen Prochác, ktorý v súčasnosti patrí medzi špičkových interpretov strednej generácie a je zakladateľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici, s violončelom.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881