en
Neprehliadnite


Aktuality

Žiadame občanov, aby neodstavovali svoje autá na okraji ciest a miestnych komunikácií, pretože pri odhŕňaní snehu nedokážu Technické služby zabezpečiť údržbu a prejazdnosť komunikácií, prípadne môže dôjsť ku škode na vozidle.

František Bakoš, riaditeľ technických služieb

Čítať ďalej...


V prípade neprejazdnosti ciest z dôvodu spadnutého stromu, prípadne inej kalamity na území mesta Nová Baňa je potrebné nahlásiť tento stav Technickým službám mesta Nová Baňa v čase od 7:00 do 15:00 na tel. č. 045/6856 003. Mimo pracovnej doby technických služieb, Hasičský a záchranný zbor Nová Baňa na tel. č. 045/68 57 222 alebo 150.
 


Právnička mesta je občanom bezplatne  k dispozícii na mestskom úrade každú stredu v čase od 14,00 hod. do 15,00 hod. Na stretnutie nie je potrebné sa vopred ohlásiť.


Primátor mesta vytvára pravidelný priestor na komunikáciu, týkajúcu sa tak problémov ako aj návrhov od občanov.  

Záujemcom o stretnutie je primátor mesta k dispozícii každú stredu v čase od 11,30 do 16,30 hod.  na mestskom úrade. Na stretnutie nie je potrebné ohlásiť sa vopred.

V prípade neprítomnosti primátora mesta v uvedenom čase bude občanom k dispozícii iný odborný pracovník mestského úradu.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881