en
Neprehliadnite


Aktuality

V utorok 6. júna 2017 zorganizovalo mesto Nová Baňa v spolupráci s novobanskými školami a centrom voľného času už 6. ročník medzi deťmi takého obľúbeného podujatia – Ľahkoatletického mítingu. Jeho cieľom je rozvíjať športové nadanie a zručnosti detí a mládeže. Do tohto ročníka sa zapojili žiaci a študenti ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety, Gymnázia Františka Švantnera a SOŠ obchodu a služieb a zmerali si sily v rôznych disciplínach.

Čítať ďalej...


Zamestnanci domova sociálnych služieb by radi vytvorili záhradku pre seniorov, ktorí sú imobilní a poskytli im tak možnosť tráviť čas aktívnou prácou na vzduchu a zároveň vytvorili priestor na realizáciu a relax.

Hlasujte za projekt: Záhradka pre seniorov DSS Hrabiny (Domov dôchodcov Nová Baňa)

 

 

Čítať ďalej...


Dodekova Nová Baňa je výtvarná a literárna súťaž, ktorej vyhlasovateľmi a organizátormi sú Centrum voľného času v Novej Bani, Pohronské múzeum a mesto Nová Baňa. Autorkou projektu je PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ v Novej Bani. V školskom roku 2016/2017 súťaž oslávila 8. výročie.

Čítať ďalej...


„Rozprávkové centrum“ – pod týmto názvom pripravilo Centrum voľného času v Novej Bani 26. mája 2017 program pre rodičov a priateľov centra a mesta. Vďaka pestrému scenáru, talentovaným účinkujúcim, tvorivému kolektívu, obetavým dobrovoľníkom, krásnym kostýmom a rytmickej hudbe sme sa preniesli do sveta rozprávok.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881