en




Neprehliadnite


Aktuality

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom mesta, že od  25.04.2020 to je sobota bude otvorené mestské trhovisko. Žiadame občanov  do areálu tržnice vstupovali len s rúškom, rukavicami a dodržiavali bezpečnostný odstup 2 metre.


Číslo: OLP/3461/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení

neskorších predpisov na obsadenie miesta

vedúceho finančného oddelenia.

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

Vedúci finančného oddelenia

 

Čítať ďalej...


Do poslednej chvíle sme v Regióne GRON dúfali a pripravovali našu spoločnú jarnú Gruntovačku v Banskobystrickom kraji. Mala to byť už štvrtá spoločná Gruntovačka, no z pochopiteľných dôvodov ju nakoniec nemôžeme zorganizovať, ako by sme chceli. Lebo sme zodpovední, nezhromažďujeme sa... a chceme, aby ste boli aj vy!

Čítať ďalej...





Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800