en
Neprehliadnite


Aktuality


na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017


V rámci prezentácie športu Mesto Nová Baňa vyhlasuje najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa. Oceňuje ich vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta za rok 2017. Výsledky budú vyhlásené vo februári 2018.
Na základe výsledkov podaných návrhov budú vyhlásení tí najúspešnejší, bez určenia poradia, v nasledovných kategóriách:

Čítať ďalej...


Novobanský jarmok sprevádzalo babie leto a dobrá nálada. V piatok a v sobotu sme už od rána mali možnosť sledovať ukážky ľudových remesiel a ľudovo-umeleckých výrobkov od 48 výrobcov zo širokého okolia a kto mal záujem, mohol si nakúpiť v ktoromkoľvek zo 150 predajných stánkov a občerstviť sa pri 7 občerstvujúcich stánkoch na mestskej tržnici. V jednom z týchto stánkov sa v sobotu od rána opekal býk, v inom sa zas v piatok varil chutný poľovnícky guláš. Mali sme možnosť vidieť ukážku varenia slivkového lekváru, pochutiť si na pravých pukanských párancoch a nechýbali ani tradičné obľúbené trdelníky.

Čítať ďalej...


O poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018 formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 7/2011 je možné žiadať na základe písomnej žiadosti, ktorá je predložená na predpísanom tlačive. Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie musí žiadateľ podať v riadnom termíne do 30. 11. 2017 v podateľni MsÚ.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881