en
Neprehliadnite


Aktuality

Technické služby mesta Nová Baňa ako investor kapitálovej akcie „Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, na základe zmluvy o dielo č. 18/2019 oznamujú obyvateľom a širokej motoristickej verejnosti, že  dňa 30-31.08.2019 bude prebiehať súvislé asfaltovanie na predmetnej ulici. V týchto dňoch bude miestna komunikácia neprejazdná. Doporučujeme občanom parkovať mimo svojho bydliska.

 Mesto Nová Baňa Vás pozýva na divadelné predstavenie "Ako išlo vajce do sveta", ktoré sa uskutoční 21. augusta 2019 o 17:00 hod. v radničnom parku. V prípade nepriaznivého počasia sa divadelné predstavenie uskutoční v kine Vatra. Vstup voľný, tešíme sa na Vás!

Čítať ďalej...


Primátor mesta a Základná organizácia protifašistických bojovníkov v Novej Bani vám pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania ponúka nasledovný program:

OSLAVY SNP v Novej Bani

streda 28. augusta 2019o 10,30 sa konajú spomienkové oslavy SNP  na Námestí slobody v Novej Bani  kladenie vencov k pamätníku SNP, príhovor primátora mesta a tajomníka ZO SZPB, hudobné vystúpenie speváckej skupiny Jesienka)

OSLAVY SNP v Banskej Bystrici

štvrtok 29. augusta 2019 o 8,30 hod. odchod autobusu na celoštátne oslavy 75. výročia SNP do Banskej Bystrice, kde je zabezpečený celodenný program. Doprava účastníkov je bezplatná. Svoju účasť je potrebné nahlásiť na Informačné centrum osobne, alebo telefonicky na čísle 67 82 881 do 26.8.2019.

 

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800