en
Neprehliadnite


Aktuality

Primátor mesta a poslanci MsZ Nová Baňa vás pozývajú na Novoročné stretnutie občanov s primátorom mesta, vedením mesta a poslancami MsZ, ktoré sa uskutoční v piatok 24. januára 2020 o 17:00 hod. v kine Vatra Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mládežnícky parlament mesta Nová Baňa v spolupráci s CVČ Nová Baňa vás pozýva na Študentský ples, ktorý sa uskutoční 1. februára 2020 o 18:00 hod. v CVČ. Vstupné 9€. Tešíme sa na vás!

Čítať ďalej...


Zimná údržba pozemných komunikácií ( ďalej len ZÚ ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zaisťuje v zimnom období, a to spravidla v dobe od 1.decembra príslušného roka do 15. marca nasledujúceho roka, zjazdnosť miestnych komunikácií, schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest a chodníkoch pre peších odstraňovaním nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti vzniknutých zimnými poveternostnými podmienkami.
Zimnú údržbu mestských komunikácií na správnom území mesta Nová Baňa vykonávajú Technické služby mesta Nová Baňa, príspevková organizácia, ako jednu zo svojich hlavných činností určených zriaďovateľom v zriaďovacej listine. Povinnosť

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vás pozýva na 36. ročník NOVOBANSKÍ HELIGÓNKARI, ktorý sa uskutoční 25. januára 2020 o 14:00 hod. a 17:00 hod v kine Vatra Nová Baňa. Vstupné 4€. Predpredaj vstupeniek bude 15. januára 2020 od 9:00 hod v Informačnom centre mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800