en
Neprehliadnite


Aktuality

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch mesiaca APRÍL a MÁJ bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené.pdf súbory nižšie.

Čítať ďalej...


Koľko prostriedkov z príjmov mesta máme k dispozícií na rozvoj a skvalitnenie života v Novej Bani?

Rozpočet mesta, ktorý sa skladá z dvoch veľkých častí, sa schvaľuje rok čo rok. Jedna časť sú vlastné zdroje mesta a druhá časť sú transferové zdroje. Transferové zdroje prídu do rozpočtu mesta a zároveň z neho odchádzajú na presne určený účel (napríklad najväčší transfer prechádza cez mestský rozpočet na financovanie prenesených kompetencií ZŠ). Transferové zdroje sú určené aj na čiastočné financovanie matriky stavebného úradu a niektorých iných oblastí.

Čítať ďalej...


Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Čítať ďalej...


Milí obyvatelia Novej Bane,

určite ste si všimli, že v uplynulom období sa mesto Nová Baňa snaží obnoviť a zrekonštruovať autobusové zastávky v našom meste.

V priebehu roku 2020 bolo v Novej Bani vymenených 6 autobusových zastávok za nové, kvalitnejšie a krajšie.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800