en
Neprehliadnite


Aktuality

Na základe doručeného povolenia od Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vám mesto Nová Baňa oznamuje, že v termíne od 20.05.2019 od 6:00 hod. do 19.07.2019 do 18:00 hod.
bude cesta III.triedy (III/2512) na Kollárovej ulici (pri Základnej umeleckej škole) smer Malá Lehota celkom uzavretá z dôvodu rekonštrukcie existujúcej odľahčovacej komory OK 5A na verejnej kanalizácii.
Uzávierka platí aj v dňoch pracovného pokoja a cez nedele.
Bližšie informácie v Povolení a miesto rekonštrukcie v priloženej Situácii
 


Dňa 30.04.2019 bola na dvoch včelniciach v katastri Brehy potvrdená nákaza moru včelieho plodu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom v zmysle zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariadila pre včelárov opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho v katastri Brehy a Nová Baňa. Opatrenia sú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa.


Obec Tekovská Breznica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

Viac...


Milí rodičia! Aj tento rok sme pre vaše ratolesti pripravili 4 turnusy prímestských táborov. Môžete si vybrať z tejto ponuky:

8. - 12. júl 2019  REMESELNÝ - každý deň iné remeslo, zahráme sa na kuchárov, kováčov, hrnčiarov, stolárov...
15. - 19. júl 2019 ŠPORTOVÝ - plávanie, športové hry a šport rôzneho druhu, stanovanie na Tajchu....
22. - 26. júl 2019 ROZPRÁVKOVO - každý deň iná rozprávka, táborové hry, kúpanie, jazdenie na koni, kino...
5. - 10. august 2019 VÝLETOVANIA -  táborová hra Prieskumník, kúpanie, kino, opekanie na Tajchu...

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881