en
Neprehliadnite


Aktuality

Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach. Napriek sústavnému zdôrazňovaniu zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov, stromov a suchej trávy v jarnom období, ale i počas celého roka, občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a nechávajú sa v rámci upratovania svojich pozemkov a záhrad zlákať a neuposlúchnuť zákaz vypaľovania suchej trávy a kríkov.

Čítať ďalej...Príprava na otvorenie banského náučného chodníka je v plnom prúde. V sobotu, 2. marca 2019 prispelo svojou troškou asi 20 dobrovoľníkov k zveľadeniu súčasti tohto chodníka – zveľadeniu Štangelíru. Situácia v tejto časti bola žalostná a bolo potrebné chodník a schodisko vyčistiť, vystrihať a postaviť nový plot. Dobrovoľníkom srdečne ďakujeme a prosíme všetkých, ktorí budú prechádzať Štangelírom, aby udržiavali poriadok v tejto lokalite.

Čítať ďalej...


V decembri minulého roka prišlo mesto Nová Baňa s myšlienkou usporiadať pravé zabíjačkové hody. Preto oslovilo predsedu Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa a zástupcu Banského dvora, a prednieslo im túto ideu. Všetci sme sa zhodli v tom, že ideme do toho, a tak Mesto Nová Baňa v spolupráci s Poľovníckou spoločnosťou mesta Nová Baňa a Banským dvorom po prvýkrát zorganizovali pravé Zabíjačkové hody v sobotu, 23. februára 2019.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881