en
Neprehliadnite


Aktuality

Ďakujeme 5 miliónom 220-tisíc obyvateľom, ktorí sa sčítali a spravili klik pre lepšiu budúcnosť Slovenska.

Zber údajov pre všetky etapy prvého integrovaného a plne elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bol ukončený.
Sčítanie domov a bytov sa realizovalo do 12. februára 2021.
Sčítanie obyvateľov sa ukončilo 13. júna 2021.

Aktuálne prebieha spracovanie údajov.

Viac informácií: www.scitanie.sk


Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Tak spojme hlavy! Spoločne toho dokážeme omnoho viac.

Prihlás sa do konca júna 2021 do programu Nadácie pre deti Slovenska Spojme hlavy a staň sa súčasťou zmeny v tvojom meste, obci či dedine. Termín na prihlásenie je do 30. júna 2021.

Cieľom programu Spojme hlavy je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosah na miestnu komunitu, obyvateľov obce alebo mesta.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa ďakuje zástupcom vlastníkov bytov za pomoc pri distribúcii vedierok na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO), ktorý sa začína v meste zbierať (vývozy budú každú stredu). Zároveň ďakujeme aj žiakom zo ZUŠ a oboch ZŠ, ktorí svojimi kresbami prispeli k propagácii zberu BRKO.
Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí zvýšiť množstvo vytriedeného bioodpadu a zároveň sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu, čím sa zníži zákonný poplatok, ktorý sa platí za uloženie odpadu na skládku.
 


Múzeum Jána Cikkera vo Fialkovom údolí v Bratislave dýchalo dňa 10. júna 2021 sviatočnou atmosférou. Konalo sa v ňom slávnostné odovzdávanie národnej ceny za literatúru faktu  Cena Vojtecha Zamarovského za rok 2020.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800