en
Neprehliadnite


Aktuality

Primátor mesta vytvára pravidelný priestor na komunikáciu, týkajúcu sa tak problémov ako aj návrhov od občanov.  

Záujemcom o stretnutie je primátor mesta k dispozícii každú stredu v čase od 11,30 do 16,30 hod.  na mestskom úrade. Na stretnutie nie je potrebné ohlásiť sa vopred.

V prípade neprítomnosti primátora mesta v uvedenom čase bude občanom k dispozícii iný odborný pracovník mestského úradu.


Mesto Nová Baňa vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie miesta

vedúceho oddelenia výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku.

 

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Novej Bani:

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Názov funkcie: Samostatný odborný referent

Rozsah pracovného úväzku: Plný úväzok 1,0

Termín nástupu: 01.02.2019

Organizačný útvar: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku

Čítať ďalej...


Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881