en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa podľa § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na volebné obdobie rokov 2020 – 2026. Informácia o voľnom pracovnom mieste je v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 66/2020 zo dňa 29.6.2020.

Názov funkcie:
hlavný kontrolór

Čítať ďalej...


Srdečne pozývame deti na divadelné predstavenie AKO PSÍČEK A MAČIČKA, ktoré sa bude konať 15. júla 2020 o 17:00 hod. v kine Vatra Nová Baňa. Tešíme sa na Vás!


Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v nasledujúcich dňoch mesiacoch JÚL a AUGUST bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené .pdf súbory nižšie.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (SSE-3-8-2020.pdf)3.8.2020713 kB
Stiahnuť tento súbor (SSE 23-7-2020.pdf)23. 7. 2020725 kB
Stiahnuť tento súbor (SSE  22-7-2020.pdf)22. 7. 2020725 kB
Stiahnuť tento súbor (sse 3-7-2020.pdf)3. 7. 2020701 kB
Stiahnuť tento súbor (10-7-2020.pdf)10.7.2020708 kB
Stiahnuť tento súbor (2-7-2020.pdf)2.7. 2020725 kB
Stiahnuť tento súbor (6-7-2020.pdf)6.7.2020705 kB

Čítať ďalej...


V Á Ž E N Í  R O D I Č I A !

R O Z H O D N U T I A
o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2020/21 si môžete prísť prevziať.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800