en
Neprehliadnite


Aktuality

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2020 poukázať nie 2% ale 3%. Ako na to?

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2019 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ.

Vysielajúca organizáciaje tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľje ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľmôže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca - počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Čítať ďalej...


Dňa 9. februára 2020 OZ – Centráčik  pri CVČ v Novej Bani, mesto Nová Baňa, obec  Orovnica  SZPB Nová Baňa a Centrum voľného času Nová Baňa zorganizovali  jubilejný    50. ročník zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom. Nádherné počasie tento rok prialo  peším turistom , ktorí  k nám prišli až z  Bratislavy, Banskej Bystrice,  Zvolena,  Levíc,  Tlmáč, ale aj z  iných kútov Slovenska.

Čítať ďalej...


Informácie pre širokú verejnosť o vtáčej chrípke - údaje potrebné nielen pre chovateľov vtákov, ale i ostatných občanov pohybujúcich sa v prírode.

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_chripka.asp


Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom Novej Bane s trvalým pobytom na území mesta spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mesta. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa (ďalej „Pravidlá“) stanovujú zásady pre priebeh procesu navrhovania a spolurozhodovania obyvateľov o použití časti rozpočtu mesta. Predmetom Pravidiel je úprava harmonogramu, rozhodovacích mechanizmov a funkcií orgánov participatívneho rozpočtu. Pravidlá participatívneho rozpočtu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800