en
Neprehliadnite


Aktuality

16. - 22. septembra 2017

Mesto Nová Baňa sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility a Dňa bez áut v duchu motta kampane 2017: "Zdieľanie vás dostane ďalej" s nasledovnými aktivitami:

Čítať ďalej...


Chceš súťažiť o vecné ceny so vzdelávacím programom našej organizácie zodpovednosti výrobcov pre odpady – ENVI-PAK ?

ENVI-PAK, a.s. organizuje Test ekologickej inteligencie je to projekt, ktorého jesenný cyklus trvá 13 týždňov.

Čítať ďalej...


Mestský úrad, oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku v Novej Bani, upozorňuje občanov na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Hrádza na úseku od rodinného domu súp. č. 526 po križovatku MK Hrádza – Nad Hrádzou – Viničná cesta v dňoch 13.09.2017 a 14.09.2017 v čase od 8.00 hod. do 18,00 hod.

Čítať ďalej...


PREVENCIA KRIMINALITY OČAMI DETÍ

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881