en
Neprehliadnite


Aktuality

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v nasledujúcich dňoch mesiacoch SEPTEMBER a OKTÓBER bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené .pdf súbory nižšie.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (SSE 22-10-2020.pdf)22.10. 2020725 kB
Stiahnuť tento súbor (SS 13-10-2020.pdf)13. 10. 2020699 kB
Stiahnuť tento súbor (2-10-2020 SSE.pdf)2.10. 2020714 kB
Stiahnuť tento súbor (12 -10 - 2020 SSE.pdf)12. 10. 2020714 kB
Stiahnuť tento súbor (30.9.2020 SSE.pdf)30. 9. 2020714 kB

Čítať ďalej...


Gymnázium Františka Švantnera Vás pozýva na štafetový polmaratón stredných škôl v okrese Žarnovica, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2020 o 9:00 hod. pred budovou GFŠ. Pridajte sa k nám, tešíme sa na Vás!


sp. zn.: OLP/7310/2020
Bratislava, 17.09.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

Čítať ďalej...


sp. zn.: OLP/7311/2020
Bratislava, 17.09.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800