en
Neprehliadnite


Aktuality


Zimná údržba pozemných komunikácií ( ďalej len ZÚ ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zaisťuje v zimnom období, a to spravidla v dobe od 1.decembra príslušného roka do 15. marca nasledujúceho roka, zjazdnosť miestnych komunikácií, schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest a chodníkoch pre peších odstraňovaním nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti vzniknutých zimnými poveternostnými podmienkami.

Čítať ďalej...


Ako každoročne, tak aj tento rok mesto intenzívne hľadalo a využívalo možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých grantov. V priebehu roka 2017, do dnešného dňa, mesto Nová Baňa podalo žiadosť o dotáciu 19 projektov.

Čítať ďalej...


Všetky deti sa v utorok 5. decembra 2017 ponáhľali do kina Vatra s naučenými básničkami a pesničkami. Chceli ich predniesť Mikulášovi, ktorý k nám prišiel aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881