en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení

neskorších predpisov na obsadenie miesta

vedúceho finančného oddelenia.

Zamestnávateľ: Mesto Nová Baňa

Sídlo zamestnávateľa: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

Vedúci finančného oddelenia

 

Čítať ďalej...


Do poslednej chvíle sme v Regióne GRON dúfali a pripravovali našu spoločnú jarnú Gruntovačku v Banskobystrickom kraji. Mala to byť už štvrtá spoločná Gruntovačka, no z pochopiteľných dôvodov ju nakoniec nemôžeme zorganizovať, ako by sme chceli. Lebo sme zodpovední, nezhromažďujeme sa... a chceme, aby ste boli aj vy!

Čítať ďalej...


TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA

Ponúkajú
zametaciu službu miestnych komunikácií pre okolité obce

Zametanie miestnych komunikácií vykonávame vozidlom MERCEDES so zametacou nadstavbou FAUN VIAJET.

Čítať ďalej...


- Využívajte dostupné linky, ktoré poskytujú svoje služby pomoci cez telefón, email alebo chat
- Ak máte obavu kontaktovať linky pomoci v prítomnosti násilníka, urobte tak, keď nie je vo Vašej prítomnosti (keď spí, sprchuje sa, odíde z bytu...)
- Pokúste sa spojiť so susedmi a inými ľuďmi vo Vašom okolí. Povedzte im o tom, čo sa za dverami Vášho bytu deje a dohodnite sa s nimi, že by mohli byť pre Vás miestom úniku v prípade ohrozenia

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800