en
Neprehliadnite


Aktuality

S oteplením prichádza pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nov Baňa okrem iného aj sezóna čerpania vody z miest, ktoré by mohli ohroziť život a majetok obyvateľov Novej Bane. Mestskí dobrovoľní hasiči sú pripravení vykonať výjazd na základe vyhlásenia poplachu krajským operačným strediskom HaZZ Banská Bystrica. Výjazd musí byť vykonaný max. do 2 hodín od vyhlásenia poplachu v minimálnom počte 1+3. Cez víkend bol vyhlásený poplach hasičom DHZM NB 2x. Prvýkrát v piatok 16. 3. 2018 a druhýkrát v sobotu 17. 3. 2018. Hasiči vykonali výjazd v oboch prípadoch do pol hodiny od vyhlásenia poplachu v počte 1+3.

Čítať ďalej...


Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom v spolupráci s mestom Nová Baňa Vás pozývajú na 43. ročník festivalu Melekova divadelná Nová Baňa.

V dňoch 3. – 7. apríla 2018 sa v kine Vatra znovu stretnú divadelníci z regiónov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa už v októbri 2017 zverejnilo na svojej webovej stránke, ako aj v Novobanských novinách, výzvu na podanie návrhov na najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017 v piatich kategóriách. Návrhy museli spĺňať určité kritériá, na základe ktorých hodnotiaca komisia, menovaná primátorom mesta, rozhodla bodovacím systémom, ktorí z nominovaných budú ocenení. Nominácie boli podané v dvoch kategóriách, a to Jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov a Jednotlivci seniori – od 19 rokov.

Čítať ďalej...


Dňa 23.2.2018 sa uskutočnila v priestoroch zbrojnice Dobrovoľného Hasičského Zboru mesta Nová Baňa výročná členská schôdza DHZ.

Schôdzi sa zúčastnili predseda ÚzV DPO ZH Vladimír Slezák prom. právnik, tajomníčka ÚzV DPO ZH Mária Putišová a 38 dobrovoľných hasičov a hasičiek z DHZ Nová Baňa. Predseda výboru DHZ Ján Novek predniesol plán činnosti na rok 2018. Do plánu boli zaradené viaceré činnosti ktoré boli v minulosti zanedbávané ,ale aj nové ktorými by chcelo DHZ vniesť opäť do nášho mesta hasičský život. Tento plán bol schválený všetkými dobrovoľnými hasičmi z DHZ Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800