en
Neprehliadnite


Aktuality

V druhom novoročnom týždni 10. januára sa vo vestibule kina Vatra stretli amatéri fotografií na vyhodnotení XXIV. ročníka súťažnej amatérskej fotografie AMFO Nová Baňa 2017. Osem autorov vystavovalo 45 farebných fotografií na témy – život a ľudia v našom meste,  príroda a turistické centrá mesta a okolia, kultúrne pamiatky v našom meste, ľudové tradície a zvykoslovie v meste a okolí a iné ľubovoľné tematické zameranie týkajúce sa nášho mesta.

Čítať ďalej...


 

Vianočné trhy organizované mestom Nová Baňa sa už po tretí raz konali vo vnútorných, aj vonkajších priestoroch Centra voľného času (CVČ). Od 9-tej do 20-tej sa tu zastavili stovky Novobančanov, aj cezpoľných.

 

 

Čítať ďalej...Zimná údržba pozemných komunikácií ( ďalej len ZÚ ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zaisťuje v zimnom období, a to spravidla v dobe od 1.decembra príslušného roka do 15. marca nasledujúceho roka, zjazdnosť miestnych komunikácií, schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest a chodníkoch pre peších odstraňovaním nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti vzniknutých zimnými poveternostnými podmienkami.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800