en
Neprehliadnite


Aktuality

Prítomní:Primátor mesta, Náčelník MsP, Prednostka MsÚ, Riaditeľ TS,Náčelník DHZ Jozef Bóna, prostredníctvom konferenčného hovoru boli pripojeníJUDr. Lalka,MUDr. Katarína Tužinská, ospravedlnený Viceprimátor mesta Ing. Tužinský
Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.Predseda krízového štábu informoval štáb o opatreniach, ktoré boli prijaté od predchádzajúceho zasadnutia krízového štábu (07.04.2020) na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

Mesto Nová Baňa prijalo nasledovné opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd:
1. Ľuďom bez domova sú opakovane vymieňané ochranné rúška a pre jedného z nich je vydávané jedno teplé jedlo denne.
2. Mesto Nová Baňa zabezpečilo bezdotykový teplomer, ktorým bude disponovať MsP.

Čítať ďalej...


Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 29. apríla 2020 NEBUDE v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyrozumenie29.4. 2020 zrusene.pdf)29.4.2020705 kB


Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800