en
Neprehliadnite


Aktuality

Ďakujeme spoločnosti Cortizo Slovakia, a.s. za poskytnutie financií na nákup výživového doplnku na posilnenie imunity. Tento prípravok s vitamínom C, D3 a zinkom je určený pre takmer 1 300 občanov mesta vo veku nad 65 rokov. Naše poďakovanie patrí aj PharmDr. Norbertovi Chanovi za výber a výdaj prípravku. Poďakovanie patrí aj poslancovi JUDr. Vladislavovi Lalkovi za jeho nápad, ktorý sa mu podarilo zrealizovať.


Mestský úrad Nová Baňa v spolupráci so spoločnosťou Red Bull odovzdal zdravotníkom na odberovom mieste MEDIFORM, s.r.o. a zdravotníkom Záchrannej zdravotnej služby v Novej Bani malý darček v podobe plechoviek Red Bull.

Týmito plechovkami sme im všetkým chceli prejaviť vďaku za všetko, čo pre nás v našom meste robia a dodať im silu do ďalších náročných chvíľ.

Všetci si Vás vážime a ďakujeme za to, čo pre nás robíte.

Ďakujeme.


k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Celé uznesenie


Mestská knižnica mesta Nová Baňa umožňuje svojim čitateľom, prostredníctvom výdajného okienka, výpožičku kníh  od 22. marca 2021 :

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800