en
Neprehliadnite


Aktuality

Uvedomujeme si, že zorientovať sa v denno denne prijímaných opatrenia, nariadeniach alebo zmenách legislatívy je veľmi zložité. Situácia sa mení doslova po minútach a preto Vám prinášame formou časovej osi prehľad udalostí, ktoré ovplyvňujú právne prostredie SR.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

Čítať ďalej...


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktoré dopĺňa

nasledovne:

Čítať ďalej...


Slovenská národná knižnica vydala odporúčania otvorenia knižníc na Slovensku z dôvodu uvoľňovania preventívnych opatrení voči pandémii – rozšírenia ochorenia COVID-19. Z dôvodu vykonania potrebných opatrení je potrebné, aby sa knižnice dôsledne pripravili na ich znovuotvorenie.

Mestská knižnica mesta Nová Baňa bude otvorená pre verejnosť od 11.5.2020 v čase od 9.00 do 15.00 hod., okrem štvrtka, za prijatých opatrení:

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800