en
Neprehliadnite


Aktuality

Počas soboty  a nedele (23.-24.1.2021) bolo v rámci plošného skríningu vyšetrených spolu na odberových miestach v spolupráci so spoločnosťou Mediform, s.r.o 1 193 vzoriek Ag testom na Covid-19, z čoho boli 4 vzorky pozitívne. V tabuľke je priložený podrobný prehľad za uplynulý víkend.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa umožňuje daňovým poplatníkom odovzdanie daňových priznaní do uzamknutej kovovej schránky umiestnenej pred budovou Mestského úradu počas úradných hodín MsÚ. Schránka sa vyberá každú pol hodinu, je pod stálym dohľadom kamerového systému mestskej polície.


V zmysle zákona č. 349/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov môže prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet požiadať o dotáciu na nájomné za obdobie 2. vlny pandémie. Mesto Nová Baňa má záujem zmierniť následky sťaženého užívania nebytových priestorov nájomcom, ktorí musia splniť podmienky uvedené v zákone. Výška poskytnutej zľavy z nájomného zo strany Mesta Nová Baňa za sťažené obdobie bude v maximálnej výške 50%.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Oznam-Dotaznik.pdf)Oznam-Dotaznik.pdf49 kB

Čítať ďalej...


V rámci plošného skríningu je možné od 18.01.2021 vykonať antigénový test na COVID-19 na Mobilnom odberovom mieste (MOM) v zariadení MEDIFORM s. r. o. Nová Baňa v čase od 08:00-18:00 hod.

https://www.mediform.sk/antigenove-testovanie-mediform-s-r-o/?fbclid=IwAR1JlJ0nn6d4EPtxiDGguYfoPS4dZlfi2Ioo4N2uyq2myDUzQtr85km_JkY

Počas víkendu 23. - 24.01.2021 zabezpečí Mesto Nová Baňa vykonanie antigénového testu na COVID-19 v ďalších 2 miestach. Jedno v budove Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa a druhé v budove na Bernolákovej 3 (pri Rýchlej záchrannej zdravotnej službe) Nová Baňa.

Čas odberu bude spresnený po dohode so spoločnosťou MEDIFORM s.r.o. v spolupráci s ktorou je celoplošný skríning v našom meste organizovaný.   

Pozn.: Prijaté opatrenia sú v súlade s UZNESENÍM VLÁDY SR č. 30 zo 17. 01. 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny ,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800