en
Neprehliadnite


Aktuality

10. ročník benefičného koncertu „MY A NAŠE MESTO“ netradične...

„Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krajším.“
David Ben Gurian

Jedným z tradičných podujatí, ktoré organizuje mesto Nová Baňa vždy koncom roka, je benefičný koncert „MY A NAŠE MESTO“. Nebolo tomu inak ani v roku 2020, keď sa prihliadajúc na opatrenia kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii súvisiacej s covid-19 pristúpilo k zorganizovaniu v poradí už 10. ročníka v novom, netradičnom formáte. V mesiaci december 2020 bola vyhlásená benefičná zbierka, výťažok z ktorej bude použitý na zakúpenie a osadenie street workoutových zostáv určených pre rôzne vekové kategórie v obľúbenom rekreačnom areáli Tajch.

Čítať ďalej...VÁŽENÍ RODIČIA !
Na základe súčasnej vážnej epidemiologickej situácie, podľa odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujem, že Materská škola Nábrežná 2, bude od

18. januára 2021 až do odvolania

otvorená len pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Elokované pracoviská zostávajú zatvorené!

Čítať ďalej...


Aktuálna situácia COVID-19 pre okres Žarnovica.

Výsledky všetkých vyšetrení na koronavírus sú hlásené každý odberový deň na NCZI národné centrum zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx

NCZI tieto výsledky aktualizuje a zverejňuje na svojej mapovej aplikácii https://mapa.covid.chat/ , ktorú je možné otvoriť po kliknutí na symbol, ktorý sa nachádza už dlhšiu dobu v pravom dolnom rohu aj na stránke mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800