en
Neprehliadnite


Aktuality

Podľa nového zákona o odpadoch Technické služby mesta Nová Baňa prestávajú robiť kalendárový triedený zber po uliciach pre drobné stavebné odpady, bioodpady a elektroodpady.

Novým VZN č. 1/2016 z dôvodu sústavného porušovania VZN a zákona o odpadoch boli zrušené zhromažďovacie miesta Brezová, Matiášova cesta – Báne, Kozákova dolina, Laznícka, Kútovská – trafostanica, Chotár-Babuliarka-Psotka, Bukovina požiarna zbrojnica a verejne prístupný kontajner na Technických službách.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa pripravilo počas Kultúrneho leta 2016 Koncert klasickej hudby, ktorý sa uskutočnil v Radničnom parku dňa 13. júna 2016. V rámci Festivalu peknej hudby k nám zavítalo trio umelcov, Katarína Turnerová s hrou na harfe, Rajmund Kákoni s gombíkovým akordeónom a Eugen Prochác, ktorý v súčasnosti patrí medzi špičkových interpretov strednej generácie a je zakladateľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici, s violončelom.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami zorganizovalo v mesiaci jún v poradí už 13. ročník Týždňa športu pre všetkých. Harmonogram zahŕňal 23 rôznych športových aktivít, ktoré boli určené nielen aktívnym, ale aj príležitostným športovcom rôznych vekových kategórií.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vyhlasuje súťaž pre všetkých, ktorí sa v rámci projektu Náučný chodník Zbojnícke studničky chcú zapojiť do obnovy jednej zo studničiek. Je to veľmi jednoduché... Stačí, ak pošleš svoj návrh na oživenie pôvodnej studničky podľa vlastnej fantázie, realizáciou obnovy jej vdýchneš svoju originalitu, zanecháš na nej svoju nápaditosť, kreatívnosť, šikovnosť, čím podporíš tradičné navštevované prostredie studničky. 

Ide o obnovu týchto studničiek: Johanská studnička, Lipinská studnička, Zbojnícke studničky, Hraškova studnička a Kohútovo – studnička Rovienka. Každá studnička bude mať jedného víťaza, ktorému mesto zabezpečí na zrealizovanie svojho nápadu materiál na obnovu studničky. Práve týmto spôsobom sa stane nový náučný chodník atraktívnym a nezameniteľným spomedzi ostatných.

Podmienky na zapojenie sa do súťaže:

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800