en
Neprehliadnite


Aktuality

Na zasadnutí valného zhromaždenia Región GRON – oblastnej organizácii cestovného ruchu, ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2014 v SOŠ Žarnovica, bolo prijatých 15 nových členov. Medzi novoprijatými členmi sú aj Stredná odborná škola Žarnovica a SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Vo svojich študijných odboroch majú odbory obchod a podnikanie a pracovník marketingu – blok cestovný ruch. Keďže sa pomaly blížia termíny podávania prihlášok na štúdium na stredné školy a v tomto čase stoja žiaci 9. ročníkov základných škôl pred dôležitým výberom, oslovili sme riaditeľov, ktorí sú zástupcami stredných škôl v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región GRON, aby nám priblížili študijné odbory, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom.

Čítať ďalej...


Vedeli ste, že prvý lyžiarsky vlek v Ostrom Grúni bol postavený v roku 1974, že tu prebiehali preteky okresnej ligy v zjazdovom lyžovaní, že tu lyžoval a pretekal Timotej Zuzula, otec úspešnej pretekárky Veroniky Velez-Zuzulovej a že už od roku 1998 sa stredisko zasnežuje technickým snehom?
Keďže zimná sezóna 2014/2015 je už v plnom prúde, oslovili sme jedného zo zakladajúcich členov oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON, riaditeľa strediska SKI BLANC Ostrý Grúň - PaedDr. Ľubomíra Urbana.

Čítať ďalej...


Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vznikla na konci decembra v roku 2012. Svoju aktívnu činnosť začala vyvíjať v roku 2014 zriadením kontaktného miesta na Námestí slobody č. 1 v Informačnom centre mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Výzva pre obyvateľov miest Žarnovica, Nová Baňa, obcí Repište, Ostrý Grúň, Župkov, Horné Hámre, Kľak, Orovnica, Tekovská Breznica, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota, Voznica, Rudno nad Hronom, Hronský Beňadik, Píla, Hrabičov, Veľké Pole, Sklené Teplice.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vyhlasuje súťaž o návrh najpríťažlivejšieho náučno-poznávacieho chodníka alebo okruhu vo vašej obci so zapracovaním najzaujímavejších atraktivít na trase chodníka.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800