en
Neprehliadnite


Aktuality

Prázdniny ubehli ako voda a nový školský rok neúprosne zaklopal na dvere školákov v Novej Bani. S prvými nesmelými krokmi pomáhali našim prváčikom hrdí rodičia, samozrejme, členovia pedagogického zboru na čele s pani riaditeľkou Mgr. Máriou Považanovou, primátorom mesta Mgr. Jánom Havranom a predsedníčkou školskej rady Natáliou Pinkovou.

Čítať ďalej...


Kynologický športový klub Nová Baňa oznamuje, že v dňoch 13. - 14. 9. 2014 organizuje v rekreačnej oblasti Tajch, konkrétne v Camping Tajch Centrum LOSOS a na cyklochodníku okolo vodnej nádrže Tajch

Majstrovstvá Slovenskej republiky v Brannom viacboji kynológov.

Čítať ďalej...


„...a čo i dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len, a voľ nebyť ako byť otrokom.“


V Novej Bani sme si 70. výročie Slovenského národného povstania pripomenuli 28. augusta 2014 pri pomníku na Námestí slobody. Za zvukov chorálu položili k pomníku kytice zástupcovia vedenia mesta, Zväzu protifašistických bojovníkov a politických strán. Slávnostnými príhovormi, básňou a vystúpením speváckej skupiny Jesienky a Cantus Monte Regis sme si uctili pietnu pamiatku.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa pripravilo v posledný augustový deň rozlúčku s prázdninami v rámci záveru kultúrneho leta. Z dôvodu premenlivého počasia bolo podujatie presťahované do kina Vatra, kde bolo naozaj veselo. Pri vstupe boli pripravené tvorivé dielne s možnosťou vytvoriť si škrabošku s motívom zvieratka a detičky mohli zanechať aj odkaz pre škriatkov svojím odtlačkom dlane na papier.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800