en




Neprehliadnite


Aktuality

Pekné a zaujímavé aktivity – jarný tábor pripravili pre deti z mesta Nová Baňa pedagogické pracovníčky CVČ v Novej Bani. Rodičia si svoje deti mohli prihlásiť na celý týždeň, alebo jednotlivé dni podľa záujmu aj finančných možností. Každé ráno sa stretla skupinka detí so svojimi vedúcim, ktorý im pripravili pestrý program.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa upozorňuje všetkých predávajúcich na príležitostných trhoch konaných na území mesta Nová Baňa, že od 1. 1. 2014 sú v súlade s platnými právnymi predpismi povinní pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU

Čítať ďalej...


Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani je od roku 2008 súčasťou projektu Školy – partneri budúcnosti, ktorý vznikol z iniciatívy nemeckého ministerstva zahraničných vecí a spája medzičasom celosvetovo viac než 1400 škôl. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podpora vyučovania nemeckého jazyka a rozvoj vzájomnej spolupráce škôl. Realizácia jednotlivých aktivít prebieha v úzkej spolupráci s Goetheho inštitútom.

Čítať ďalej...


Najočakávanejšou udalosťou zimnej sezóny bol jednoznačne XXII. ročník Zimných olympijských hier v Soči. Pre náš miestny, menší športový svet, to bolo tradičné podujatie - Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2013. Zhodou okolností sa tieto dve udalosti konali v ten istý deň 7. 2.  2014 o 17:00 hod.

Čítať ďalej...





Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800