en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa Vás pozýva na predstavenie Vinička a jej hostia, ktoré sa uskutoční dňa 26. 7. 2019 o 18:00 hod. v radničnom parku. Vstup voľný, tešíme sa na Vás!

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa v týchto dňoch rozposiela Oznámenie o prevzatí kompostéra ako poštovú zásielku v rámci projektu Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa. Ide o oprávnenú cieľovú skupinu, teda tých občanov, ktorých sa nepodarilo zastihnúť v ich rodinných domoch od februára do júna 2019 prostredníctvom zamestnancov Technických služieb mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Technické služby mesta Nová Baňa, ako správca miestnych komunikácií,  oznamujú občanom, že na základe zmluvy o dielo č. 15/2019 je stanovený harmonogram prác na predmetných úsekoch MK:

MK – Záhrbská
Dňa 08.07.2019  je čiastočná uzávierka  miestnej komunikácie Záhrbská v úseku od križovatky Kalvárska až po rodinný dom č. 12.
Dňa 09.07.2019 bude tento úsek uzatvorený v plnom rozsahu, v čase od 07:00 hod – 16:00 hod.
Obchádzka predmetného úseku  bude možná v tomto čase po ulici Kalvárska, Hviezdoslavova, Borošova.

MK – Tajch
Dňa 09.07.2019 je čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Tajch v úseku od autobusovej zastávky Rígel až po bufet Igora Mošku.
Dňa 10-11.07.2019 bude tento úsek uzatvorený v plnom rozsahu v čase od 08:00 - 17:00 hod. 

MK – Kútovská
Dňa 10.07.2019 je čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Kútovská  v úseku autobusovej zastávky Kútovci až po rodinný dom č. 61/30.
Dňa 11.07.2019 bude tento úsek uzatvorený v plnom rozsahu v čase od 08:00 hod – 17:00 hod.

 


Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci máj sa koná celonárodná kampaň „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktoré v širokej verejnosti prispeli k poznaniu, že cesta do práce na dvoch kolesách môže byť zdraviu, peňaženke, životnému prostrediu, ale predovšetkým dobrému pocitu prospešná, sa do 6. ročníka tejto súťaže mesto Nová Baňa bez zaváhania opäť zapojilo.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881