en
Neprehliadnite


Aktuality

O poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2018 formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 7/2011 je možné žiadať na základe písomnej žiadosti, ktorá je predložená na predpísanom tlačive. Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie musí žiadateľ podať v riadnom termíne do 30. 11. 2017 v podateľni MsÚ.

Čítať ďalej...


Také bolo hodnotenie účastníkov VI. ročníka bežeckého podujatia, ktorého organizátorom je mesto Nová Baňa v spolupráci s nadšencami pre beh. Tento rok sa Tajchová osmička konala v sobotu 9. 9. 2017 v rekreačnom stredisku Tajch v Novej Bani.
V tomto ročníku sme zaregistrovali 357 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska i Španielska, ako aj bežcov anglickej, francúzskej a ukrajinskej národnosti. Mnohí z nich štartovali za športové kluby. Na štartovaciu čiaru sa podľa štartových listín nakoniec postavilo celkom 327 bežcov v 11 súťažných kategóriách.

Čítať ďalej...


Centrum voľného času Nová Baňa ako príjemca poskytnutej dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2017 zrealizovalo veľkú jesennú súťaž pre deti pod názvom „Prevencia kriminality očami detí – Kto je páchateľ???“. Tento projekt bol pripravený v spolupráci s mestom Nová Baňa a Mestskou políciou Nová Baňa.

Získaná dotácia vo výške 2 400 eur so spoluúčasťou mesta vo výške 600 eur bola použitá na zakúpenie pomôcok, materiálov a vecných cien na tento projekt prevencie kriminality. Bol realizovaný pre žiakov 7. – 8. ročníka Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, Základnej školy sv. Alžbety, ako aj pre terciu a kvartu Gymnázia Františka Švantnera Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa sa už po tretíkrát zapojilo do kampane Európsky týždeň mobility (ETM) , ktorá sa konala v termíne 16. - 22. septembra 2017. Cieľom bolo povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Téma ročníka 2017: čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita.

Nová Baňa sa zapojila do Národnej súťaže ETM 2017 realizáciou aktivít vo všetkých troch kategóriách:

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881