en
Neprehliadnite


Aktuality

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch mesiaca SEPTEMBER a OKTÓBER bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené.pdf súbory nižšie.

Čítať ďalej...


Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani uskutoční kombinovane. Pre primátora mesta, hlavnú kontrolórku a poslancov MsZ bude zasadnutie prezenčne a konatelia mestských spoločností, riaditeľky škôl a ostatní zamestnanci MsÚ budú pripojení k rokovaniu online. Ak máte záujem o sledovanie prenosu naživo, využite prenos MsZ v rámci kanálu YouTube, kde je k dispozícii aj online chat v čase od 15:00-15:30 hod. Rokovanie MsZ 22.09.2021 začína od 13:00 hod.


Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Nová Baňa sa ani tento rok žiaľ jarmok neuskutoční.
Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu sa nachádza v linku nižšie.
Finančné straty vzhľadom na podmienky zmlúv pre Novobanský jarmok nevzniknú.
Ospravedlňujeme sa všetkým za možné komplikácie v dôsledku vzniknutej situácie a veríme, že priebeh Novobanského jarmoku v r. 2022 už nebude ohrozený a epidemiologická situácia bude omnoho priaznivejšie, než je tomu v súčasnosti.

Zápisnica krízového štábu

Branislav Jaďuď
Predseda krízového štábu
 


Naše mesto sa zapojí tradičnou aktivitou
DEŇ BEZ ÁUT dňa 22. 9. v materskej škole vrátane ET a v dvoch základných školách.
Tých, ktorí prídu do škôl pešo, autobusom, na bicykli, korčuliach a pod. bude čakať zdravá odmena.
Nebude chýbať ani losovanie o vecné ceny.
Tešíme sa, že sa zapojíte do danej aktivity.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800