en
Neprehliadnite


Aktuality

Investičné akcie sú uvedené v priloženej tabuľke rozdelené na plánované a nové akcie. Spolu bolo v roku 2019 preinvestovaných 1 204 174 €. Mesto realizovalo spolu plánované investičné akcie za 312 402 € a nové za 328 922 €. TS realizovali v priebehu roku 2019 plánované akcie za 389 818€ a nové za 173 312€.

Čítať ďalej...S končiacim sa rokom Vám milí spoluobčania prinášame po jednotlivých mesiacoch poobhliadnutie za uplynulým rokom. Všetkým účinkujúcim, reprezentantom, organizátorom, divákom aj fanúšikom srdečne ďakujeme za všetky podujatia.
Branislav Jaďuď, primátor mesta

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa pripravuje Kalendár kultúrnych a športových podujatí na rok 2020. Hlavným cieľom sú kultúrne ašportové podujatia určené pre deti, mládež a širokú verejnosť a ich zaradenie do kalendára podujatí organizovaných mestom, kultúrnymi, telovýchovnými a športovými subjektmi, ktoré pôsobia na území mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881