en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto informuje občanov, že od 25.2.2019 sa začne s realizáciou projektu formou priamej  distribúcie kompostéra do domácnosti prostredníctvom zamestnancov Technických služieb mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


ZOZNAM   ZAREGISTROVANÝCH   KANDIDÁTOV

pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novej Bani

Mesto Nová Baňa  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva _doplňujúce voľby:

Volebnýobvod č.6

1.      Benjamín Mištík, 22 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

2.      Jozef Šipikal,  54 r., SZČO, Slovenská národná strana

3.      Viktória Valachovičová, Ing., PhD., 36 r., personálna manažérka, nezávislá kandidátka

 

 

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.


PONDELOK (4. marca 2019) - KARNEVAL v sále CVČ o 16.30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.
UTOROK (5. marca 2019) - Výlet do 2D kina Cinemax Banská Bystrica, Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici (poistka, vstupné do múzea, kino, vlaková preukážka).
STREDA ( 6. marca 2019) - Vychádzka s opekaním na Háji, hry v prírode.(poistka, odmeny)
ŠTVRTOK (22. 2. 2018) - Návšteva krytej plavárne, kreatívne tvorenie a hry v CVČ. (poistka, cestovné, vstupné, spotrebný materiál, odmeny).

Cena na tri dni: od 5.1.- 7.1 2019- krúžkar 25€ a nekrúžkar 30€.


 


NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881