Aktuality

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

25. 9. 2023
Oznamy

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre s......

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 17.5.2023

10. 5. 2023 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

17. mája 2023  (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

Do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

 • O t v o r e n i e
 • Informačný blok vedenia mesta
 • Správa o výsledku kontroly realizácie projektu „Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice“
 • Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2022 
 • Správa o inventarizácií majetku Mesta Nová Baňa
 • 2. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa  
 • Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. za rok 2022
 • Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2022
 • Správa o hodnotení plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Nová Baňa za rok 2022 a Akčný plán Mesta Nová Baňa na rok 2023 
 • Projekt z NFP „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa“ 
 • Participatívny rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2023 - použitie prostriedkov 
 • Majetkové veci 
 • Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 • Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
 • Z á v e r                

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta 

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.