Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 17.5.2023

10. 5. 2023 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

17. mája 2023  (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

Do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

 • O t v o r e n i e
 • Informačný blok vedenia mesta
 • Správa o výsledku kontroly realizácie projektu „Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice“
 • Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2022 
 • Správa o inventarizácií majetku Mesta Nová Baňa
 • 2. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa  
 • Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. za rok 2022
 • Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2022
 • Správa o hodnotení plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Nová Baňa za rok 2022 a Akčný plán Mesta Nová Baňa na rok 2023 
 • Projekt z NFP „Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa“ 
 • Participatívny rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2023 - použitie prostriedkov 
 • Majetkové veci 
 • Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 • Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
 • Z á v e r                

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta 

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.