Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

5. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

skúška sirén

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Vážení občania, dňa 08. decembra 2023 t.j. piatok o 12.00 hod. sa uskutoční skúška sirén.  ...

Vychádzka po Banskom náučnom chodníku 9.12.2023

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú vychádzku po Banskom náučnom chodníku v Novej Bani, kt......

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 13.9.2023

8. 9. 2023 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 

13. septembra 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

 • O t v o r e n i e
 • Informačný blok vedenia mesta
 • Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 04. 09. 2023
 • Správa o výsledku kontroly výroby tepla a jeho následné rozúčtovanie na základe dôslednej analýzy tvorby ceny tepla za rok 2022 a 2023
 • Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky
 • 4. zmena rozpočtu
 • Zriadenie transparentného účtu
 • Správa o plnení rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2023
 • Akčný plán mesta Nová Baňa na rok 2023
 • ( Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa )
 • Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa“
 • – zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
 • Vyradenie majetku Technických služieb mesta Nová Baňa
 • Majetkové veci
 • Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
 • Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
 • Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta

https://www.novabana.sk/dokumenty/ostatne/pracovne-materialy-msz-planovane

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.