Aktuality

Vitaj, Veľká noc!

31. 3. 2023
Kultúra Nová Baňa

Aj v Novej Bani vítame sviatky jari. Námestie slobody zdobí veľkonočná breza a zároveň mesto Nová Baňa vás pozýva na podujatie „V......

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 5. apríla 2023

29. 3. 2023
Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 5. aprí...

OZNAM: Neparkovanie áut pri chodníku na Štúrovej ulici - 30.3.2023

29. 3. 2023
Oznamy

Technické služby mesta Nová Baňa prosia občanov, aby dňa 30.03.2023 (štvrtok) neparkovali autá na ulici Štúrova pri chodníku, z dô...

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. november 2022

10. 11. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 

14. november 2022 (t.j. v pondelok) o 15.00 hod.

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani na 1. poschodí, číslo dverí 20, s nasledovným programom:

 • Štátna hymna SR.
 • Otvorenie.
 • Oznámenie predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Nová Baňa a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva.
 • Zloženie sľubu primátora mesta.
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 • Príhovor primátora mesta.
 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, členov návrhovej a mandátovej komisie.
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
 4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva.
 5. Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch.
 6. Voľba členov mestskej rady.
 7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov.
 8. Menovanie člena dozornej rady spoločnosti MEDICAL n.o.
 9. Menovanie členov dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa s.r.o.
 10. Delegovanie členov do rád škôl v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa z radov poslancov.
 11. Určenie platu primátora mesta.
 12. Interpelácie poslancov.
 • Záver.


Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.