Aktuality

Dňa 25.9.2023 bude zatvorená mestská knižnica

24. 9. 2023
Oznamy

Mestská knižnica Nová Baňa oznamuje, že dňa 25.9.2023, t.j. pondelok bude z technických príčin zatvorená.  Za pochopenie ďakuje......

Fotogaléria z 30. ročníka NOVOBANSKÉHO JARMOKU

23. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

NOVOBANSKÝ JARMOK 22.-23.09.2023 30. ročník https://www.facebook.com/mestoNovaBana/ FOTOGALÉRIA...

Rádio Regina Stred z Novej Bane

22. 9. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

PIATKOVÉ POPOLUDNIE Z NOVEJ BANE, záznam vysielania rádia Regina Stred - U NÁS DOMA 22.9.2023 13.00-16.00 hod. Záznam ......

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. november 2022

10. 11. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 

14. november 2022 (t.j. v pondelok) o 15.00 hod.

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani na 1. poschodí, číslo dverí 20, s nasledovným programom:

 • Štátna hymna SR.
 • Otvorenie.
 • Oznámenie predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Nová Baňa a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva.
 • Zloženie sľubu primátora mesta.
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 • Príhovor primátora mesta.
 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, členov návrhovej a mandátovej komisie.
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
 4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva.
 5. Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch.
 6. Voľba členov mestskej rady.
 7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov.
 8. Menovanie člena dozornej rady spoločnosti MEDICAL n.o.
 9. Menovanie členov dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa s.r.o.
 10. Delegovanie členov do rád škôl v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa z radov poslancov.
 11. Určenie platu primátora mesta.
 12. Interpelácie poslancov.
 • Záver.


Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

primátor mesta

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.